SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA prijme koordinátora programov v Banskej Bystrici

od septembra 2016 (na zastupovanie počas materskej dovolenky)

SAIA, n. o., prijme finančného manažéra projektov (Štipendijný program EHP Slovensko)

nástup: čo najskôr

SAIA, n. o., prijme finančného administrátora programov

nástup: júl/august 2016

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente

Predĺžená uzávierka do 31. júla 2016

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2016 - zoznam schválených uchádzačov

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2016/2017

Grantový program Viac umenia

Uzávierka: 30. september 2016

MEXIKO zmenené podmienky pre štipendijné pobyty pre odborníkov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov

Zmenené podmienky pre štipendijné pobyty do Mexika pre odborníkov, profesorov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov, uzávierka žiadostí priebežne od 6. apríla do 15. septembra 2016 pre pobyty začínajúce najskôr v júni 2016 a najneskôr v novembri 2016.

Nadácia VÚB - Grantová schéma Hosťujúci profesor 2016

Uzávierka: 31. október 2016

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Archív ...