SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA, n. o., prijme finančného manažéra projektov (Štipendijný program EHP Slovensko)

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente

Predĺžená uzávierka do 31. júla 2016

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2016 - zoznam schválených uchádzačov

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2016/2017

Grantový program Viac umenia

Uzávierka: 30. september 2016

Ponuka Inštitútu pre dunajský región a strednú Európu vo Viedni

MEXIKO zmenené podmienky pre štipendijné pobyty pre odborníkov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov

Zmenené podmienky pre štipendijné pobyty do Mexika pre odborníkov, profesorov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov, uzávierka žiadostí priebežne od 6. apríla do 15. septembra 2016 pre pobyty začínajúce najskôr v júni 2016 a najneskôr v novembri 2016.

Nadácia VÚB - Grantová schéma Hosťujúci profesor 2016

Uzávierka: 31. október 2016

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Study in Europe Fairs

do 10. 7. 2016 registrácia vysokých škôl na veľtrhy v Peru a Ekvádore a na virtuálny veľtrh v USA a Kanade

EuroScience Open Forum 2016

23. - 27. 7. 2016, Manchester, Veľká Británia

EAIE Conference & Fair

13. - 16. 9. 2016, Liverpool, Veľká Británia

ACA Annual Conference 2016: UniverCities. Higher education institutions and their habitat

20. - 22. 11. 2016, Budapešť, Maďarsko

Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí

Informačný vstup, 28. júla 2016 o 8:20 hod., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, aula, Priemyselná 4, Trnava

Čo namiešať do životopisu a motivačného listu k žiadosti o štipendium

Workshop, 22. augusta (pondelok) o 13:30 hod., Oravská knižnica A. Habovštiaka, Dolný Kubín

Archív ...