SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA, n. o., prijme finančného administrátora programov

nástup: júl/august 2016

Poľsko - Letná škola „Heritage Value Assessment – Basis for Heritage Protection“ v Lubline

Uzávierka na podávanie žiadostí: 17. jún 2016

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla je Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 2016/2017

Kórea - The 2016 ROK-V4 Young Professional Cultural Exchange Camp - spolupráca medzi novou generáciou lídrov Korei a krajín V4

Uzávierka podávania žiadostí: 23. 5. 2016

MEXIKO zmenené podmienky pre štipendijné pobyty pre odborníkov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov

Zmenené podmienky pre štipendijné pobyty do Mexika pre odborníkov, profesorov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov, uzávierka žiadostí priebežne od 6. apríla do 15. septembra 2016 pre pobyty začínajúce najskôr v júni 2016 a najneskôr v novembri 2016.

Praha - Study in English, Live in Prague! - SÚŤAŽ O PLNÉ ŠTIPENDIUM na CEVRO Institute v Prahe

Uzávierka podávania žiadostí: 15. 6. 2016

Súťaž Falling Walls Lab pre mladé talenty

Medzinárodná súťaž Falling Walls Lab 2016 pre mladé talenty na podporu inovatívneho prístupu vo vede a podnikaní. Uzávierka: 26. máj 2016

CYPRUS - ponuka štipendií na University of Cyprus

Uzávierka: 31. máj 2016

Granty Nadácie Slovenského olympijského výboru pre mladých športovcov vo veku od 12 do 18 rokov

Uzávierka žiadostí : 10. jún 2016

Kórea - DUO-Korea - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou

Uzávierka podávania prihlášok: 16. máj 2016

Kórea - Ewha Womans University - univerzita, ktorá patrí medzi najstaršie univerzity v Kórei ponúka plné alebo čiastočné štipendiá na pokrytie štúdia pre zahraničných študentov

Uzávierka podávania prihlášok: 29. apríl 2016

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štipendiá pre VŠ pedagógov na výskumné a prednáškové pobyty v Českej republike

Informačný deň, 16. mája 2016 o 9:00-12:00, SAIA, n.o. reg. pracovisko v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 2.posch. A-208

Ako si odskočiť do Ľubľany alebo Mariboru – štipendiá na štúdium do Slovinska

Informačný seminár, 17. máj/utorok, 2016 od 15,00 hod Miesto: miestnosť P8 na prízemní pri vrátnici, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela , Tajovského 10, Banská Bystrica

Štipendiá CEEPUS

Informačný deň, 18. mája 2016 (v stredu) o 9:00 - 10:00 hod., študovňa Univerzitnej knižnice TU, Hornopotočná 23, Trnava

Mobility pre VŠ pedagógov UJS v Komárne v rámci programov SAIA, n. o.

Školenie pre pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov Univerzity J. Selyeho v Komárne, 19. mája 2016 o 11:00-12:00 hod., Zlatá ryba Penzión & Reštaurácia, Zlatná na Ostrove 866

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

informačný seminár, 19. máj/štvrtok od 15:30 hod. Kde: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí pre študentov Strednej priemyselnej školy J. Murgaša

Informačný seminár, 24., 25 a 27. máj 2016, od 9:00 hod. a následne od 10:30 hod., Kde: Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica, pobočka na Fončorde

CEEPUS štipendiá pre študentov UKF v Nitre

Informačný deň, 25. mája 2016 (v stredu) o 11:00 - 12:00 hod., Univerzitná knižnica UKF v Nitre, školiaca miestnosť (na prízemí), Drážovská cesta 4, Nitra

Škandinávia – štipendiá a štúdium

Informačný seminár,8. jún/streda 2016 od 15,30 hod. Kde:Informačno-vedecké centrum v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene

Anglicky hovoriace krajiny – štipendiá a štúdium

Informačný seminár,6. jún/pondelok od 16,00 hod Kde: Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, Zvolen

Archív ...