SAIA, n.o.

Aktuality

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017 (uchádzači zo zahraničia - informácia zverejnená zatiaľ iba v slovenskom jazyku).

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla je Národný štipendijný program SR

USA - štipendiá na letnú odbornú školu vo Washington, DC

uzávierka: 20. január 2017; trvanie: 2 mesiace (od 3. júna do 28. júla 2017)

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2017

USA - Ruth Crawford Mitchell Fellowship

Uzávierka: 30. marec 2017

RAKÚSKO - štipendiá mesta Graz na pobyty pre mladých spisovateľov

Uzávierka: 31. marec 2017

Národný štipendijný program SR - uzávierka 31. októbra 2016 - zoznam štipendistov

Maďarsko – zmena termínu uzávierky na štipendiá na základe bilaterálnej dohody

Uzávierka na študijné a výskumné pobyty posunutá na 30. januára 2017

Litva – vypovedanie bilaterálnej dohody

Grécko - štipendiá na letnú školu Olympia Summer Academy

Uzávierka: 3. marec 2017

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov na Výskumný inštitút filozofie v Hannoveri

Uzávierka: 15. 3. 2017

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Motivačný list a životopis – tvoja vizitka doma aj vo svete

informačný seminár, dňa: 18. 1. 2017 (streda) od 16.00-18.00 hod, Miesto:KC Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica

Štipendiá pod jednou strechou

Infodeň, dňa 26.1. 2017 (štvrtok) od 9.00 do 17.00h; miesto: regionálna kancelária SAIA, n.o., Univerzitná 25, Žilina (budova VTP oproti bežeckému oválu)

Archív ...