SAIA, n.o.

BULLETIN SAIA

Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku, ISSN 1338-0400,
vydáva SAIA, n. o., s finančnou podporou MŠVVaŠ SR.

Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, e-mail: bulletin@saia.sk
Zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk
Redakcia: Katarína Košťálová, Michal Fedák, Karla Zimanová, Žofia Gulášová, Zuzana Hvaťová, Daniela Kirdová, Silvia Kotuličová, Lukáš Marcin, Adela Poláčková, Jana Velecká.

Vychádza od roku 1991. Od júla 2009 vychádza iba v elektronickej podobe na www.saia.sk

Bulletin SAIA 11/2016
Téma: Vysokoškolské štúdium v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko,Moldavsko, Ruská federácia, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan)

Bulletin SAIA 10/2016
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 9/2016
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Indii

Bulletin SAIA 7-8/2016
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre občanov SR na akademický rok 2017/2018

Bulletin SAIA 6/2016
Téma čísla: Výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád na akademický rok 2016/2017

Bulletin SAIA 5/2016
Tém čísla: Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 2016/2017

Bulletin SAIA 4/2016
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Juhoafrickej republike

Bulletin SAIA 3/2016
Téma čísla: Národný štipendijný program

Bulletin SAIA 2/2016
Téma čísla: Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Bulletin SAIA 1/2016
Téma čísla: Stáže a pracovné pobyty

Bulletin SAIA 12/2015
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Bulletin SAIA 11/2015
Téma čísla: Príležitosti pre učiteľov (mobilitné štipendiá pre pedagogických pracovníkov)

Bulletin SAIA 10/2015
Téma čísla: Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Bulletin SAIA 9/2015
Téma čísla: Štipendiá na pobyty počas magisterského/inžinierskeho štúdia

Bulletin SAIA 7-8/2015
Téma čísla: Štipendiá DAAD pre Slovensko na školský rok 2016/2017

Bulletin SAIA 6/2015
Téma čísla: Výsledky výberových konaní – štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Bulletin SAIA 5/2015
Téma čísla: Program CEEPUS na rok 2015/2016

Bulletin SAIA 4/2015
Téma čísla: Vysokoškolské štúdium v Kanade

Bulletin SAIA 3/2015
Téma čísla: Národný štipendijný program SR na akademický rok 2015/2016

Bulletin SAIA 2/2015
Téma čísla: Štandardizované vedomostné a jazykové testy a Akcia Rakúsko - Slovensko

Bulletin SAIA 1/2015
Téma čísla: Vysokoškolské vzdelávanie na Balkáne

Bulletin SAIA 2014

Bulletin SAIA 2013

Bulletin SAIA 2012

Bulletin SAIA 2011

Bulletin SAIA 2010

Bulletin SAIA 2009

Posledná aktualizácia: 14.02.2016