SAIA, n.o.

Aktuality

Mexiko - štipendiá mexickej vlády 2018

uzávierka predlžená do: 27. september 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla je vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko)

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 20. október 2017

KÓREA - DGIST - Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology - štipendiá ne celé štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 26. október 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018 je otvorená!

Uzávierka: 31. októbra 2017

MAĎARSKO – výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 21. november 2017

ŠVAJČIARSKO – štipendiá ESKAS – výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 1. november 2017

NEMECKO - ponuka doktorandských miest na Leibniz Institute for Farm Animal Biology

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: jeseň 2017

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza

Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

EURAXESS Slovensko: Semináre "Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov"

Semináre určené pre administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov sa uskutočnia v priebehu jesene v piatich slovenských mestách.

EURAXESS Slovensko: Praktické workshopy "Ako naštartovať aktivity na podporu kariérneho rozvoja"

Praktické workshopy určené výskumníkom, riadiacim pracovníkom zodpovedným za vedu a doktorandské štúdium, pracovníkom personálnych oddelení a ďalším profesionálom, ktorí sa vo svoje práci venujú podpore a rozvoju výskumníkov sa uskutočnia v priebehu jesene v piatich slovenských mestách.

Deň otvorených dverí SAIA

dňa 21. septembra 2017 /štvrtok/, od 9.00 hod. do 15.00 hod.; miesto: SAIA, n.o. – regionálne pracovisko Banská Bystrica, Tajovského 51

Európsky deň jazykov 2017

dňa 26. septembra 2017 /utorok/, od 10.00 do 18.00 hod.; miesto: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Seminár Kvalita v medziná-rodnom partnerstve univerzít

13. október 2017, ACA, Brusel; možnosť odpustenia účastníckeho poplatku pri aktívnom zapojení sa do seminára - termín 25. 8. 2017

Seminár pre výskumné inštitúcie implementujúce princípy Charty a Kódexu prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov

24. október 2017, Európska komisia, Brusel

Archív ...