SAIA, n.o.

Aktuality

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM do 16. januára 2019!

TURECKO – ŠTIPENDIUM VLÁDY TURECKEJ REPUBLIKY NA ROK 2019

Uzávierka podávania prihlášok: 15. január až 20. február 2019

NEMECKO - nové doktorandské miesta na Munich School for Data Science

Uzávierka: 28. február 2019

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2019

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 31. december 2018 alebo 15. apríl 2019

GRÉCKO - Corfu Summer School 2019 - Letná škola gréckeho jazyka

Uzávierka podávania prihlášok: 31. marec 2019

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM!

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov

Uzávierka na podávanie žiadostí: 31.10.2018

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou januárového čísla sú letné školy a jazykové kurzy

Švajčiarsko - CERN - vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie

V druhej polovici decembra vyšlo aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2018

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchelovej na výskumný pobyt

Uzávierka: 30. marec 2019

CEEPUS - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska

Uzávierka: do naplnenia kvóty

USA: Letné školy pre študentov bakalárskeho stupňa

Uzávierka: 1. február 2019

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

Akcia Rakúsko - Slovensko: nové podmienky pri projektoch Akcie

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

IZRAEL - predĺženie termínu uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendijné pobyty!

7. januára 2019

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

SAIA, n.o. na Dni otvorených dverí Trnavskej univerzity v Trnave

23. január 2019 o 9:00 – 13:00, vestibul Filozofickej fakulty, Hornopotočná 23, Trnava

SAIA, n. o. na Dni otvorených dverí UKF v Nitre

21. februára 2019 o 9.00-12.00 h, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, stánok vo vestibule

7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7)

Možnosť účasti vysokoškolských študentov na fóre študentov z Ázie a Európy v Bukurešti 11. - 14. 5. 2019 (prihlášky do výberu účastníkov do 29. 11. 2018).

Archív ...