SAIA, n.o.

Aktuality

Green Talent Award 2019 - Cena pre mladých výskumníkov v oblasti udržateľných riešení pre našu spoločnosť

Uzávierka: 22. máj 2019

ERA štipendiá na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít, Nemecko

19. jún 2019 - uzávierka na podávanie návrhov projektov

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou aprílového čísla je vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku

Letná škola Boğaziçi University v Turecku

Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie

Aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov

16. máj 2019, Bratislava; seminár pre pracovníkov personálnych oddelení, zahraničných oddelení, projektových oddelení, pre riadiacich a iných pracovníkov vysokých škôl a výskumných a vývojových organizácií

Prednáška a diskusia "Aká bude veda v 21. storočí?"

21. máj 2019, Bratislava, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odborná prednáška pod názvom "Aká bude veda v 21. storočí?”

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. september 2019, Bratislava, medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”; prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje "Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo" (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva.

Archív ...