SAIA, n.o.

Aktuality

EGYPT - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 25. február 2020

KÓREA - štipendium kórejskej vlády na celé štúdium alebo na výskumný pobyt

Uzávierka: 27. február 2020

ČESKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 27. február 2020

RUSKO - štipendium na celé štúdium - v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárske vedy

Uzávierka podávania prihlášok: 28. február 2020

POĽSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 3. marca 2020 o 16:00

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2020

TALIANSKO – štipendiá na Università degli Studi dell’Insubria

Uzávierka: 30. apríl 2020

ŠPANIELSKO - bezplatný kurz na "Medziuniverzitný Master diplomacie a medzinárodných vzťahov"

Uzávierka: 1. apríl 2020

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2019 na zlepšenie činnosti SAIA.

EÚ na dosah

Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou februárového čísla je Národný štipendijný program, zmena podmienok od roku 2020

MALTA - postgraduálne štúdium v oblasti medzinárodného námorného práva

Uzávierka: 28. február 2020

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2019

TALIANSKO - Štipendiá Bolonskej univerzity na rok 2020/2021

Uzávierky: 31. marec a 30. apríl 2020 (podľa programu)

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (december 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Čaká na teba svet!

18. február 2020 o 13:00h, Univerzitná knižnica KU v Ružomberku

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019 - prezentácie

Prezentácie z konferencie SAIA, konanej dňa 26. 11. 2019

Archív ...