SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA prijme administrátora/administrátorku štipendijných programov

USA - štipendiá na letnú odbornú školu vo Washington, DC

Uzávierka žiadostí: 22. január 2018 Trvanie: 2 mesiace, 2. jún - 27. júl 2018

Izrael - štipendijné pobyty pre doktorandov na Univerzite v Tel Avive

Uzávierka žiadostí: 15. 4. 2018

Súťaž v japonskom prednese

Uzávierka žiadostí: 31. 1. 2018

NEMECKO - letný seminár DAAD

Uzávierka: 18. február 2018

CEU - Stredoeurópska univerzita v Budapešti

Uzávierka: 1. február 2018; štipendiá na (celé) postgraduálne štúdium na prestížnej univerzite

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 - zoznam štipendistov

NEMECKO - ponuka výskumných štipendií na Univerzite v Hannoveri (humanitné a spoločenské vedy)

Uzávierka: 15. marec 2018

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: 22. marec 2018

MAĎARSKO - dodatočná výzva na podávanie žiadostí o štipendium na výskumný pobyt v roku 2017/2018

Uzávierka: žiadosti možno podávať priebežne do 29. marca

GRÉCKO - letná škola gréckeho jazyka na ostrove Korfu

Uzávierka: 30. apríl 2018

Švédsko - výskumné štipendiá pre postdoktorandov

Uzávierka je v závislosti od typu podpory

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou decembrového čísla sú štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Možnosti štipendií na pobyty pre zamestnancov a doktorandov FPV UMB

31. január 2018 /streda/ od 10.00 do 12.00; informačný seminár pre zamestnancov a doktorandov FPV UMB; miestnosť F213, Fakulta prírodných vied UMB Banská Bystrica, Tajovského 40, Banská Bystrica

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín

7. február 2018 /streda/ od 14.00 do 15.00; informačný seminár; Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, nemecká študovňa, Lazovná 9, Banská Bystrica

Seminár ACA o novinkách v politikách a programoch EK zameraných na vzdelávanie

9. február 2018, Brusel

Archív ...