SAIA, n.o.

Aktuality

Akcia Rakúsko - Slovensko: predĺžená uzávierka na podávanie projektových žiadostí

Uzávierka: 31. máj 2017

APVV - SLOVENSKO - TAIWAN 2017

Uzávierka: 3. júl 2017

NEMECKO - ponuka hospitačných pobytov v Bavorsku na jeseň v roku 2017

Uzávierka: 25. máj 2017

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza

Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla je program CEEPUS na akademický rok 2017/2018

NEMECKO - štipendiá na letnú akadémiu "Auf Spurensuche. Deutsches kulturelles Erbe und seine Rezeption in Mittel-, Ost- und Südosteuropa"

Uzávierka: 16. jún 2017

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2016 na zlepšenie činnosti SAIA.

Indonézia - celé magisterské štúdium

Uzávierka: 30. máj 2017

Možnosť štúdia na Diplomatickej akadémii Kazy Dikambaeva pri Ministerstve zahraničných vecí Kirgizska

Uzávierka na podávanie žiadostí: 1. júna 2017

KOLUMBIA - štipendiá na postgraduálne štúdium (od 1 do 4 rokov)

uzávierka žiadostí: 2 . 6. 2017; štipendiá pre odborníkov

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Archív ...