SAIA, n.o.

Aktuality

APVV - SLOVENSKO - TAIWAN 2017

Uzávierka: 3. júl 2017

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 - zoznam štipendistov

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza

Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Ponuka vzdelávacích kurzov a štipendií do Turecka

Uzávierka: 30. júna 2017

GRÉCKO - konferencia Rhodes Model Regional Co-operation 2017

Uzávierka: 31. júl 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou čísla sú výsledky výberových konaní na akademický rok 2017/2018 - štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!

Nové podmienky platné od roku 2017.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Archív ...