SAIA, n.o.

Aktuality

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou májového čísla je program CEEPUS 2018/2019

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 je uzatvorená!

Druhá výzva medzinárodného doktorandského programu na INdAM

Termín na predkladanie žiadostí: 31. máj 2018.

ŠVAJČIARSKO – 10- až 20-dňová letná škola a 3-mesačný výskumný program organizácie Institute for Peace & Dialogue

Uzávierka: 1. máj a 1. jún 2018

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Naštartuj svetovú kariéru vo výskume, Banská Bystrica

Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov 28. mája 2018

Kick-start your Career in Research, Trenčín

Career day for PhD students and young researchers, 7 June 2018

Naštartuj svoju kariéru vo výskume, Žilina

Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov 12. júna 2018 v Žiline

Archív ...