SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 31. október 2019; pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020

Štipendiá mexickej vlády na rok 2020

Uzávierka: 27. septembra 2019

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2019

Honorovaný výskum Vzdelávanie a zručnosti online

prihlasovanie do výskumu do konca augusta 2019; testovanie je určené pre vysokoškolských pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov a študentov učiteľských odborov

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou augustového čísla sú štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2020/2021

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. september 2019, Bratislava, medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”; prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje "Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo" (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva.

31. výročná konferencia a výstava EAIE

24. – 27. september 2019, Helsinky (Fínsko); najväčšia európska konferencia v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania

Konferencia ACA a CMEPIUS "The engaged university. Linking the global and the local"

17. - 18. október 2019, Bled, Slovinsko

Veľtrh "Study in Europe Ethiopia"

16. november 2019, Addis Abeba, Etiópia; ďalší z veľtrhov v rámci projektu "Study in Europe Fairs" podporený Európskou komisiou

Seminár ACA "From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital age"

22. november 2019, Brusel, Belgicko

Archív ...