SAIA, n.o.

Aktuality

TALIANSKO - Štipendiá na PhD. štúdium na Univerzite vo Ferrare

Uzávierka: 24. júl 2020

RUMUNSKO - Online letná škola na West University v Temešvári

Uzávierka: 31. júl 2020

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Opatrenie v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 1. 7. 2020)

TALIANSKO - Štipendiá medzinárodnej univerzity LUISS v Ríme na magisterské študijné programy

Uzávierka: 3. júl 2020

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou júnového-júlového čísla sú výsledky výberových konaní na štipendiá, ktoré administruje SAIA, n. o.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022 (júl 2020)

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

COVID-19 - Často kladené otázky

Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch

TURECKO - Štipendiá Vlády Tureckej republiky

Aktuálne informácie v súvislosti so šírením COVID-19 pre štipendistov

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2019 na zlepšenie činnosti SAIA.

NEMECKO – štipendiá Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie

Uzávierka: 5. septembra 2020

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Webinár: Ako na Open Access

Prezentácie z webináru

Webinárové stredy so SAIA

Prezentácie z webinárov

Webinár: Príležitosti pre výskumníkov vo verejnom sektore

Prezentácie z webinára

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019 - prezentácie

Prezentácie z konferencie SAIA, konanej dňa 26. 11. 2019

Archív ...