SAIA, n.o.

Aktuality

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2017 na zlepšenie činnosti SAIA.

Francúzsko - ponuka na účasť doktorandov na konferencii Euredocs 2018

Uzávierka pre podávanie príspevku: 20. 2. 2018

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou februárového čísla je program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. 3. 2018

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2018/2019 je otvorená!

Uzávierka: 30. apríla 2018

Štipendiá Vyšehradského fondu na magisterské, doktorandské alebo iné postgraduálne štúdium

Uzávierka žiadostí: 15. marec 2018 do 12:00 CET

Izrael - štipendijné pobyty pre doktorandov na Univerzite v Tel Avive

Uzávierka žiadostí: 15. 4. 2018

NEMECKO - ponuka výskumných štipendií na Univerzite v Hannoveri (humanitné a spoločenské vedy)

Uzávierka: 15. marec 2018

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program

Uzávierka podávania prihlášok: 22. marec 2018

MAĎARSKO - dodatočná výzva na podávanie žiadostí o štipendium na výskumný pobyt v roku 2017/2018

Uzávierka: žiadosti možno podávať priebežne do 29. marca

GRÉCKO - letná škola gréckeho jazyka na ostrove Korfu

Uzávierka: 30. apríl 2018

Švédsko - výskumné štipendiá pre postdoktorandov

Uzávierka je v závislosti od typu podpory

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta

20.2.2018 o 13:30hod. na UVLF v Košiciach

Dizajnéri, do sveta na skusy! Informačný seminár

21. februára 2018, KDNI, atelier 3, Technická univerzita vo Zvolene

ŠTÚDIUM A VEDA DO SVETA

21. februára (streda) medzi 10:00 a 13:00; informačný deň; Študentské centrum Trenčianskej univerzity

Štipendiá do zahraničia na výskumné a prednáškové pobyty

21. február, 13:00h, seminár pre pedagógov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, Bučianska 4A, miestnosť BU2

Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých krajín sveta

22. február 2018 o 13:00 na UPJŠ v Košiciach

Vydaj sa na cestu so štipendiom

27. februára (utorok) o 13:00 v Univerzitnej knižnici ŽU, študovňa 2

Za hudobnou kultúrou do sveta so štipendiom

28. februára 2018 o 15.00, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9 – Hudobné átrium

Archív ...