SAIA, n.o.

Aktuality

ISLAND - Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka

Uzávierka: 1. december 2019

Veľká Británia, USA - Stredoškolský štipendijný program

Štipendiá na 1- až 2- ročné pobyty na prestížnych súkromných stredných školách v USA / Veľkej Británii. Uzávierka: 6. december 2019 do 15:00 hod.

USA - Letné školy pre študentov bakalárskeho štúdia

Štipendium na 5-týždňové letné školy v júni - auguste. Uzávierka: 8. január 2020

EGYPT - ZMENA uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 6. február 2020

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou novembrového čísla je vysokoškolské štúdium v krajinách V4

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave

3. december 2019 (utorok) od 9.30 h do 11.30 h, Miesto:

Vycestuj so štip€ndiom!

4. december 2019 od 8.00h do 8.45h, informačný deň na FZKI SPU v Nitre, Tulipánová ul., miestnosť A02

Študuj, skúmaj, cestuj !

22. november 2019, od 10:00 do 11:00 hod., Erasmus centrum TnUAD (budova B, 2. poschodie), Študentská 2, 911 50 Trenčín

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019

26. november 2019, Bratislava

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Dekanát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

28. november 2019 (štvrtok) od 10.30 h do 12.30 h, Miesto: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, vstupná hala, Račianska 59, 813 34 Bratislava

Archív ...