SAIA, n.o.

Aktuality

INDONÉZIA - Štipendium indonézskej vlády KNB 2021 na celé štúdium

Uzávierka: 4. máj 2021

Navždy nás opustila Mária Križankovičová

Lúčime sa s dlhoročnou kolegyňou a osobnosťou SAIA

Štipendium Martina Filka - podpora štúdia na popredných zahraničných vysokých školách

Uzávierka: 5. máj 2021

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 30. apríl 2021; pobyty počas akademického roka 2021/2022

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2020 na zlepšenie činnosti SAIA.

THAJSKO – ŠTIPENDIÁ PRE STREDOŠKOLÁKOV NA ŠTÚDIUM NA REGENT´S SCHOOL

Uzávierka pre podávanie prihlášok: 15. apríl 2021

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchel na výskumný pobyt

Uzávierka: 30. marec 2021

NEMECKO - štipendium na letnú školu molekulárnej biológie

Uzávierka: 15. apríl 2021

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. máj 2021

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou marcového čísla je Národný štipendijný program SR na akademický rok 2021/2022

NEMECKO - Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Uzávierka: 30. apríl 2021

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022, 2. aktualizované vydanie (október 2020)

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022

Uzávierka: podľa štipendijného programu

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Opatrenie v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 16. 4. 2021)

COVID-19 - Často kladené otázky

Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štipendiá CEEPUS do krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy

WEBINÁR: 14. apríla 2021 (streda) o 14.00h

Štipendiá pre doktorandov na výskumné pobyty v zahraničí

WEBINÁR: 21. apríla 2021 (streda) o 14.00h

14. ročník veľtrhu vzdelávania EduExpo v Azerbajdžane

Medzinárodný veľtrh vzdelávania sa uskutoční v dňoch 7. až 9. októbra 2021 v Baku.

Webinár: Ako na Open Access

Prezentácie z webináru

Webinár: Príležitosti pre výskumníkov vo verejnom sektore

Prezentácie z webinára

Archív ...