SAIA, n.o.

Aktuality

RUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 19. február 2019

Predĺženie uzávierok pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v RUMUNSKU, BULHARSKU a MOLDAVSKU

Uzávierka: 22. február 2019

CHORVÁTSKO, MACEDÓNSKO, SLOVINSKO, SRBSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 22. február 2019

KÓREA - štipendium kórejskej vlády na celé štúdium alebo na výskumný pobyt

Uzávierka: 26. február 2019

ČESKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 28.február 2019

POĽSKO - Program Stanislawa Ulama - Granty na výskumné pobyty pre postdoktorandov a vedeckých pracovníkov

Uzávierka: 24. apríl 2019

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2018 na zlepšenie činnosti SAIA.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou februárového čísla sú Akcia Rakúsko - Slovensko a vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Výzva na predkladanie žiadostí o stáž na Inštitúte pre zahraničné vzťahy a obchod (IFAT) v Budapešti

TURECKO – ŠTIPENDIUM VLÁDY TURECKEJ REPUBLIKY NA ROK 2019

Uzávierka podávania prihlášok: 15. január až 20. február 2019

NEMECKO - nové doktorandské miesta na Munich School for Data Science

Uzávierka: 28. február 2019

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2019

MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND - Vyšehradský štipendijný program - štipendiá pre študentov alebo výskumníkov

Uzávierka podávania prihlášok: 15. marec 2019

LOTYŠSKO – ŠTIPENDIÁ VLÁDY LOTYŠSKEJ REPUBLIKY

Uzávierka podávania prihlášok: 1. apríl 2019

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Uzávierka podávania prihlášok: 31. december 2018 alebo 15. apríl 2019

GRÉCKO - Corfu Summer School 2019 - Letná škola gréckeho jazyka

Uzávierka podávania prihlášok: 31. marec 2019

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov

Uzávierka na podávanie žiadostí: 31.10.2018

Švajčiarsko - CERN - vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie

V druhej polovici decembra vyšlo aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchelovej na výskumný pobyt

Uzávierka: 30. marec 2019

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

ŠTIP€NDIÁ na výskumné pobyty v zahraničí

13. februára 2019 (streda) o 10.00 h; seminár pre doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov, Pedagogická fakulta UKF, miestnosť D3, Dražovská cesta 4, Nitra

ŠTIP€NDIÁ na zahraničné pobyty pre doktorandov a výskumníkov

14. februára 2019 o 10.00-11.00 h, seminár pre Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, zasadačka dekanátu – miestnosť A 411, 4. poschodie, Kraskova 1, Nitra

Ako napísať úspešnú žiadosť, absolvovať mobilitu a kariérne narásť

14. február 2019 o 13.00 h, FF UKF v Nitre, seminár pre doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov, miestnosť: zasadačka dekana, Štefánikova 67, Nitra

SAIA, n. o. na Dni otvorených dverí UKF v Nitre

21. február 2019 o 9.00-12.00 h, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, stánok vo vestibule

7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7)

Možnosť účasti vysokoškolských študentov na fóre študentov z Ázie a Európy v Bukurešti 11. - 14. 5. 2019 (prihlášky do výberu účastníkov do 29. 11. 2018).

Archív ...