SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 31. október 2019; pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020

Štipendiá mexickej vlády na rok 2020

Uzávierka: 27. septembra 2019

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2019

Honorovaný výskum Vzdelávanie a zručnosti online

prihlasovanie do výskumu do konca augusta 2019; testovanie je určené pre vysokoškolských pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov a študentov učiteľských odborov

Doktorandské štúdium s možnosťou štipendia na Università degli Studi di Ferrara (TALIANSKO)

Uzávierka: 26. júl 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou júnového a júlového čísla sú výsledky výberových konaní na štipendiá na akademický rok 2019/2020

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

ERA štipendiá na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít, Nemecko

19. jún 2019 - uzávierka na podávanie návrhov projektov

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Medzinárodná konferencia “Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”

11. – 13. september 2019, Bratislava, medzinárodná konferencia "Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť”; prestížne podujatie s dlhoročnou tradíciou zastrešuje "Medzinárodná asociácia pre študijné a profesijné poradenstvo" (IAEVG) - najstaršia a najväčšia medzinárodná organizácia v oblasti kariérového poradenstva.

31. výročná konferencia a výstava EAIE

24. – 27. september 2019, Helsinky (Fínsko); najväčšia európska konferencia v oblasti medzinárodného vysokoškolského vzdelávania

Archív ...