SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA, n. o., prijme pracovníka na miesto projektového manažéra

Nástup: 1. september 2018

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou júnového a júlového čísla sú výsledky výberových konaní na akademický rok 2018/2019

22. Letná akadémia ASEF v Chorvátsku a Slovinsku

Uzávierka: 3. júl 2018

DAAD - štipendiá do Nemecka - aktualizované podmienky

Uzávierka: v závislosti od konkrétneho programu

Akcia Rakúsko - Slovensko: nové podmienky pri projektoch Akcie

RUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na celé štúdium

Uzávierka: 16. júl 2018

MEXIKO - štipendiá mexickej vlády na študijné a výskumné pobyty

Uzávierka: 20. august 2018

Národný štipendijný program SR: Uzávierka 30. apríla 2018 - zoznam štipendistov

NEMECKO - ponuka pre zamestnancov univerzít a ministerstiev

Uzávierka: 16. júl 2018

USA - 10-mesačná pracovno-študijná stáž v rámci programu Huberta H. Humphreyho

Uzávierka: 14. september 2018

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

30. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)

11. - 14. september 2018, Ženeva, Švajčiarsko; téma: 'Facing outward'

Kontaktný seminár ACA "Western Balkans higher education"

25. október 2018, Podgorica, Čierna Hora

Seminár ACA "Mobility-migration nexus: policies, practices, discourses and evidence"

9. november 2018, Brusel, Belgicko

Archív ...