SAIA, n.o.

Aktuality

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. október 2019

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!

Uzávierka: 31. október 2019; pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020

ISLAND - Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka

Uzávierka: 1. december 2019

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou septembrového čísla sú príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie

Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Jesenná séria workshopov EURAXESS Slovensko, SAIA pre doktorandov a mladých výskumníkov

1. október TvU Trnava; 2. október TU Zvolen, 7. október UKF Nitra, 9. október PU Prešov, 10. október UMB B. Bystrica; 10. október STU Bratislava; 16. október ŽU Žilina, 17. október SAV Bratislava

EURAXESS UniverCITY tour jeseň 2019

4. október Nitra, 4. október Žilina, 11. október Košice, 18. október Bratislava, 25. október Banská Bystrica - neformálne stretnutia zahraničných doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov

Konferencia ACA a CMEPIUS "The engaged university. Linking the global and the local"

17. - 18. október 2019, Bled, Slovinsko

Veľtrh "Study in Europe Ethiopia"

16. november 2019, Addis Abeba, Etiópia; ďalší z veľtrhov v rámci projektu "Study in Europe Fairs" podporený Európskou komisiou

Seminár ACA "From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital age"

22. november 2019, Brusel, Belgicko

Archív ...