SAIA, n.o.

Aktuality

Japonsko - MIRAI - Japan's Friendship Ties Programs

5. marec 2021

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM NA LETNÝ JAZYKOVÝ KURZ

Uzávierka: 19. február 2021 o 15:00

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA

Témou februárového čísla sú Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA), na čo sa predbežne pripraviť v období rokov 2021 – 2027

ČESKO – predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 25. február 2021

RUMUNSKO a BULHARSKO - Predĺženie uzávierok pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 25. februára 2021

CHORVÁTSKO, SLOVINSKO, SRBSKO, SEVERNÉ MACEDÓNSKO – predĺženie uzávierky pre podávanie prihlášok na pobyty

Uzávierka: 23. február 2021

Hľadáme nové kolegyne/nových kolegov

4 voľné pozície: 2x projektový manažér (v Bratislave), 1x finančník (v Bratislave), 1x pracovník regionálneho pracoviska (v Banskej Bystrici)

POĽSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Uzávierka: 4. marec 2021

FRANCÚZSKO, TALIANSKO - 20 štipendií na štúdium oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zelenej chémie, nanovedy...

Uzávierka: 15. február 2021

TURECKO – Štúdium v oblasti morského a námorného práva so štipendijnou podporou Vlády Tureckej republiky

Uzávierka: 20. február 2021

SINGAPUR – Štipendium na PhD štúdium

Štipendium na PhD štúdium v oblasti mechanobiológie na Národnej univerzite v Singapure

Lúčime sa s Máriou Guregovou

Dňa 11. 1. 2021 nás navždy opustila bývalá dlhoročná pracovníčka SAIA, ktorá prispela k vybudovaniu pevných základov našej organizácie.

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí

Uzávierka: 15. marec 2021

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchel na výskumný pobyt

Uzávierka: 30. marec 2021.

TALIANSKO – štipendiá na Universita di Bologna - Oddelenie moderných zahraničných jazykov a literatúr

Uzávierka: 18. januára 2021

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020

Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022, 2. aktualizované vydanie (október 2020)

Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Kurzy poľštiny na Jagelovskej univerzite

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA

Opatrenie v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov

Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 16. 11. 2020)

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022

Uzávierka: podľa štipendijného programu

JAPONSKO - celé magisterské alebo doktorandské štúdium – GRIPS - National Graduate Institute For Policy Studies

Uzávierka: podľa študijného programu (od novembra do januára)

COVID-19 - Často kladené otázky

Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch

Podporte SAIA zo svojich daní

Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2019 na zlepšenie činnosti SAIA.

Archív ...

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štipendiá pre študentov do celého sveta - Ako podať žiadosť?

WEBINÁR: 24. februára 2021 (streda) o 14.00h

Štipendiá na výskumný pobyt do celého sveta - Ako podať žiadosť?

WEBINÁR: 3. marca 2021 (streda) o 14.00h

Webinár: Ako na Open Access

Prezentácie z webináru

Webinár: Príležitosti pre výskumníkov vo verejnom sektore

Prezentácie z webinára

Deň akademickej mobility a internacionalizácie 2019 - prezentácie

Prezentácie z konferencie SAIA, konanej dňa 26. 11. 2019

Archív ...