SAIA, n.o.

Aktuality

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou májového čísla je program CEEPUS 2018/2019

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 je uzatvorená!

Druhá výzva medzinárodného doktorandského programu na INdAM
Termín na predkladanie žiadostí: 31. máj 2018.

ŠVAJČIARSKO – 10- až 20-dňová letná škola a 3-mesačný výskumný program organizácie Institute for Peace & Dialogue
Uzávierka: 1. máj a 1. jún 2018

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív