SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2020; pobyty počas letného semestra akademického roka 2020/2021

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou októbrového čísla sú dopady COVID-19 na mobility

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2020
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2021/2022 (júl 2020)
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Kurzy poľštiny na Jagelovskej univerzite

Pravidlá pre osobné návštevy na pracoviskách SAIA
Opatrenie v súvislosti s prevenciou šírenia COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 23. 10. 2020)

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2020

NEMECKO - Štipendiá DAAD na študijné, výskumné, umelecké pobyty a jazykové kurzy v akademickom roku 2021/2022
Uzávierka: podľa štipendijného programu

JAPONSKO - celé magisterské alebo doktorandské štúdium – GRIPS - National Graduate Institute For Policy Studies
Uzávierka: podľa študijného programu (od novembra do januára)

USA - Štipendijný program FLEX pre stredoškolákov
Prihlasovanie na program FLEX 2021/22 je otvorené! Uzávierka: 15. október 2020

USA - kybernetická bezpečnosť na univerzitách
3 - týždňový študijný pobyt v USA pre zástupcov univerzít. Uzávierka žiadostí: 30. október 2020.

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore
Uzávierka: 30. október 2020

NEMECKO - štipendium DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 2020

NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín
Uzávierka: 16. november 2020

NEMECKO - štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka
Uzávierka: 1. december 2020

NEMECKO - Štipendiá na študijné a výskumné pobyty pre germanistov na Univerzite vo Würzburgu
Uzávierka: 1.december 2020

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách
Uzávierka: 1. december 2020

COVID-19 - Často kladené otázky
Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch

TURECKO - Štipendiá Vlády Tureckej republiky
Aktuálne informácie v súvislosti so šírením COVID-19 pre štipendistov

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2019 na zlepšenie činnosti SAIA.

NEMECKO - štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky
Uzávierka: 30. september 2020

Archív