SAIA, n.o.

Aktuality

APVV - SLOVENSKO - TAIWAN 2017
Uzávierka: 3. júl 2017

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 - zoznam štipendistov

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza
Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Ponuka vzdelávacích kurzov a štipendií do Turecka
Uzávierka: 30. júna 2017

GRÉCKO - konferencia Rhodes Model Regional Co-operation 2017
Uzávierka: 31. júl 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou čísla sú výsledky výberových konaní na akademický rok 2017/2018 - štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!
Nové podmienky platné od roku 2017.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív