SAIA, n.o.

Aktuality

EIT Digital ponúka študentom štipendiá na letné školy v top európskych metropolách
Uzávierka žiadostí:1. február 2020

INDONÉZSKE ŠTIPENDIUM V OBLASTI UMENIA A KULTÚRY (IACS)
Uzávierka: 14. február 2020

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 14. JANUÁRA 2020!
Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2020/2021 bol predĺžený do 14. januára 2020.

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov
Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2019

EGYPT - ZMENA uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 6. február 2020

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. marec 2020

TALIANSKO - Štipendiá Bolonskej univerzity na rok 2020/2021
Uzávierky: 31. marec a 30. apríl 2020 (podľa programu)

USA - Letné školy pre študentov bakalárskeho štúdia
Štipendium na 5-týždňové letné školy v júni - auguste. Uzávierka: 8. január 2020

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou januárového čísla je Akcia Rakúsko-Slovensko

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (december 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Veľká Británia, USA - Stredoškolský štipendijný program
Štipendiá na 1- až 2- ročné pobyty na prestížnych súkromných stredných školách v USA / Veľkej Británii. Uzávierka: 6. december 2019 do 15:00 hod.

Archív