SAIA, n.o.

Aktuality

ISLAND - Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka
Uzávierka: 1. december 2019

Veľká Británia, USA - Stredoškolský štipendijný program
Štipendiá na 1- až 2- ročné pobyty na prestížnych súkromných stredných školách v USA / Veľkej Británii. Uzávierka: 6. december 2019 do 15:00 hod.

USA - Letné školy pre študentov bakalárskeho štúdia
Štipendium na 5-týždňové letné školy v júni - auguste. Uzávierka: 8. január 2020

EGYPT - ZMENA uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 6. február 2020

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou novembrového čísla je vysokoškolské štúdium v krajinách V4

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív