SAIA, n.o.

Aktuality

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou čísla sú Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 20. október 2017

KÓREA - DGIST - Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology - štipendiá ne celé štúdium
Uzávierka podávania prihlášok: 26. október 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018 je otvorená!
Uzávierka: 31. októbra 2017

NEMECKO - DAAD - nová ponuka štipendií pre germanistov
Uzávierka: 31. október 2017

MAĎARSKO – výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 21. november 2017

ŠVAJČIARSKO – štipendiá ESKAS – výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 1. november 2017

Ponuka štipendií pre uchádzačov z oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva
Uzávierka: 1. december 2017

Hong Kong - ponuka štipendií na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. december 2017

NEMECKO - ponuka doktorandských miest na Leibniz Institute for Farm Animal Biology

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program
Uzávierka podávania prihlášok: jeseň 2017

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza
Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!
Nové podmienky platné od roku 2017.

Archív