SAIA, n.o.

Aktuality

IZRAEL - predĺženie termínu uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendijné pobyty!
7. januára 2019

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM!

Švajčiarsko - CERN - vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou novembrového čísla je vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2018
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

CEEPUS - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska
Uzávierka: do naplnenia kvóty

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

Akcia Rakúsko - Slovensko: nové podmienky pri projektoch Akcie

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Archív

DÔLEŽITÉ: Problém s doručovaním e-mailov na YAHOO