SAIA, n.o.

Aktuality

BIELORUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 31. marec 2017

UKRAJINA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 31. marec 2017

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2016 na zlepšenie činnosti SAIA.

BELGICKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na letný kurz francúzštiny v oblasti medzinárodných vzťahov
Uzávierka: 30. marec 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2017/2018 je otvorená!
Uzávierka: 30. apríla 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Pobaltí (Estónsko, Litva, Lotyšsko)

Litva – štipendiá na letný jazykový kurz
Uzávierka: 1. apríl 2017

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium
Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

USA - Ruth Crawford Mitchell Fellowship
Uzávierka: 30. marec 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2017

CYPRUS - ponuka štipendií na University of Cyprus
Uzávierka: 31. marec 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!
Nové podmienky platné od roku 2017.

RAKÚSKO - štipendiá mesta Graz na pobyty pre mladých spisovateľov
Uzávierka: 31. marec 2017

NEMECKO - výskumné štipendiá na letný semester 2017 s praxou v krajinskom parlamente severného Porýnia-Vestfálska
Uzávierka: 31. marec 2017

MALTA - štipendium na postgraduálne štúdium k oblasti klimatických zmien na University of Malta
Uzávierka: 5. máj 2017

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív