SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 - zoznam štipendistov

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou decembrového čísla sú štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov

MAĎARSKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!
Uzávierka: 20. december 2017

USA - štipendiá na letnú odbornú školu vo Washington, DC
Uzávierka žiadostí: 22. január 2018 Trvanie: 2 mesiace, 2. jún - 27. júl 2018

MAĎARSKO - dodatočná výzva na podávanie žiadostí o štipendium na výskumný pobyt v roku 2017/2018
Uzávierka: žiadosti možno podávať priebežne do 29. marca

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2018/2019, 2. aktualizované vydanie
Začiatkom decembra vyšlo aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Švédsko - výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Uzávierka je v závislosti od typu podpory

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program
Uzávierka podávania prihlášok: 22. marec 2018

Archív