SAIA, n.o.

Aktuality

Indonézia - celé magisterské štúdium
Uzávierka: 30. máj 2017

Štipendium Martina Filka - posilňovanie analytických kapacít v štátnej správe
Štúdium na jednej z 200 najlepších univerzít na svete. Uzávierka: 2. máj 2017

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2016 na zlepšenie činnosti SAIA.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou čísla je vysokoškolské štúdium v Škandinávii (Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko, Švédsko)

TALIANSKO - uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty
Uzávierka: 10. máj 2017

GRÉCKO - letný seminár v oblasti medzinárodných vzťahov
Uzávierka: 17. máj 2017

ČÍNA - odborná letná škola
Uzávierka: 30. apríl 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2017/2018 je otvorená!
Uzávierka: 30. apríla 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2017

KOLUMBIA - štipendiá na postgraduálne štúdium (od 1 do 4 rokov)
uzávierka žiadostí: 2 . 6. 2017; štipendiá pre odborníkov

Štúdium na mexickej University of Puebla ako "Free mover"
Uzávierka: 15. máj 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!
Nové podmienky platné od roku 2017.

MALTA - štipendium na postgraduálne štúdium k oblasti klimatických zmien na University of Malta
Uzávierka: 5. máj 2017

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív