SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA, n. o., prijme finančného administrátora programov

Japonsko - ročný štipendijný program " 2018 Young Leaders Program" - pre zamestnancov štátnej správy
Uzávierka: 7. september 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 20. október 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou čísla sú štipendiá DAAD na štúdium a výskum v Nemecku

Thajsko - DUO-Thailand - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou
Uzávierka podávania prihlášok: 31. august 2017

NEMECKO - ponuka doktorandských miest na Leibniz Institute for Farm Animal Biology

GRÉCKO - kurzy a semináre moderného gréckeho jazyka
Uzávierka: 6. september 2017

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program
Uzávierka podávania prihlášok: jeseň 2017

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 - zoznam štipendistov

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza
Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!
Nové podmienky platné od roku 2017.

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív