SAIA, n.o.

Aktuality

Pracoviská SAIA nebudú prijímať osobné návštevy
Opatrenie v súvislosti so šírením COVID-19

COVID-19 - informácie pre štipendistov
Informácie v súvislosti so šírením koronavírusu a choroby COVID-19 (aktualizované 16. 3. 2020)

COVID-19 - Často kladené otázky
Otázky a odpovede o aktuálne prebiehajúcich alebo plánovaných štipendijných pobytoch

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2019 na zlepšenie činnosti SAIA.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou marcového čísla sú Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia na študijné a výskumné pobyty na Slovensku

TALIANSKO - Čiastočné štipendiá na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka
Uzávierka: 14. apríl 2020 do 12.00h

ŠPANIELSKO - bezplatný kurz na "Medziuniverzitný Master diplomacie a medzinárodných vzťahov"
Uzávierka: 1. apríl 2020

TALIANSKO – štipendiá na Università degli Studi dell’Insubria
Uzávierka: 30. apríl 2020

TALIANSKO - štipendium Univerzity v Turíne
Uzávierka: 30. apríl 2020

TALIANSKO - Štipendiá Bolonskej univerzity na rok 2020/2021
Uzávierky: 31. marec a 30. apríl 2020 (podľa programu)

NEMECKO - štipendiá DAAD na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 30. apríl 2020

EÚ na dosah
Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami Európskej únie v Slovenskej republike

MALTA - postgraduálne štúdium v oblasti medzinárodného námorného práva
Uzávierka: 28. február 2020

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov
Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (december 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív