SAIA, n.o.

Aktuality

SAIA hľadá novú kolegyňu/nového kolegu v Bratislave
pozícia: administrátor štipendií a grantov; nástup: najneskôr september 2019

Doktorandské štúdium na Janovskej univerzite s možnosťou získať štipendium
Uzávierka: 12. jún 2019

Predĺženie uzávierky podávania žiadostí o štipendiá Talianskej vlády
Uzávierka: 12. jún 2019

Čiastočné štipendium na štúdium na Politecnico di Milano
Uzávierka: 24. jún 2019

Green Talent Award 2019 - Cena pre mladých výskumníkov v oblasti udržateľných riešení pre našu spoločnosť
Uzávierka: 22. máj 2019

ERA štipendiá na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít, Nemecko
19. jún 2019 - uzávierka na podávanie návrhov projektov

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou májového čísla je program CEEPUS

Letná škola Boğaziçi University v Turecku
Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie
Aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív