SAIA, n.o.

Aktuality

Predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v POĽSKU
Uzávierka: 7. marca 2019 o 16:00

KÓREA - štipendium kórejskej vlády na celé štúdium alebo na výskumný pobyt
Uzávierka: 26. február 2019

Predĺženie uzávierok pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v RUMUNSKU, BULHARSKU a MOLDAVSKU
Uzávierka: 22. február 2019

CHORVÁTSKO, MACEDÓNSKO, SLOVINSKO, SRBSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 22. február 2019

ČESKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 28.február 2019

POĽSKO - Program Stanislawa Ulama - Granty na výskumné pobyty pre postdoktorandov a vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 24. apríl 2019

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2018 na zlepšenie činnosti SAIA.

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou februárového čísla sú Akcia Rakúsko - Slovensko a vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Výzva na predkladanie žiadostí o stáž na Inštitúte pre zahraničné vzťahy a obchod (IFAT) v Budapešti

TURECKO – ŠTIPENDIUM VLÁDY TURECKEJ REPUBLIKY NA ROK 2019
Uzávierka podávania prihlášok: 15. január až 20. február 2019

NEMECKO - nové doktorandské miesta na Munich School for Data Science
Uzávierka: 28. február 2019

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. marec 2019

MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND - Vyšehradský štipendijný program - štipendiá pre študentov alebo výskumníkov
Uzávierka podávania prihlášok: 15. marec 2019

LOTYŠSKO – ŠTIPENDIÁ VLÁDY LOTYŠSKEJ REPUBLIKY
Uzávierka podávania prihlášok: 1. apríl 2019

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium
Uzávierka podávania prihlášok: 31. december 2018 alebo 15. apríl 2019

GRÉCKO - Corfu Summer School 2019 - Letná škola gréckeho jazyka
Uzávierka podávania prihlášok: 31. marec 2019

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov
Uzávierka na podávanie žiadostí: 31.10.2018

Švajčiarsko - CERN - vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie
V druhej polovici decembra vyšlo aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchelovej na výskumný pobyt
Uzávierka: 30. marec 2019

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

Archív

RUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 19. február 2019