SAIA, n.o.

Aktuality

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2018 na zlepšenie činnosti SAIA.

ERA štipendiá na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít
19. jún 2019 - uzávierka na podávanie návrhov projektov

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium
Uzávierka podávania prihlášok: 15. apríl 2019

POĽSKO - Program Stanislawa Ulama - Granty na výskumné pobyty pre postdoktorandov a vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 24. apríl 2019

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 30. apríl 2019; pobyty počas akademického roka 2019/2020

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2019

Letná škola Boğaziçi University v Turecku
Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2019

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou marcového čísla je Národný štipendijný program SR

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie
Aktualizované vydanie publikácie SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín.

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív