SAIA, n.o.

Aktuality

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2016 na zlepšenie činnosti SAIA.

ČÍNA - štipendium na študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny
Uzávierka: 6. marec 2017

ČESKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 28. február 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2017/2018 je otvorená!
Uzávierka: 30. apríla 2017

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou čísla sú štipendiá a projekty Akcie Rakúsko - Slovensko

NEMECKO - štipendiá na letnú školu pre DAAD-Alumni
Uzávierka: 28. február 2017

Grécko - štipendiá na letnú školu Olympia Summer Academy
Uzávierka: 3. marec 2017

Maďarsko – magisterské a doktorandské štúdium na National University of Public Service (NUPS) Budapest
Uzávierka na podávanie žiadostí: 5. marec 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. marec 2017

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov na Výskumný inštitút filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 15. 3. 2017

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium
Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

USA - Ruth Crawford Mitchell Fellowship
Uzávierka: 30. marec 2017

CYPRUS - ponuka štipendií na University of Cyprus
Uzávierka: 31. marec 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!
Nové podmienky platné od roku 2017.

RAKÚSKO - štipendiá mesta Graz na pobyty pre mladých spisovateľov
Uzávierka: 31. marec 2017

NEMECKO - výskumné štipendiá na letný semester 2017 s praxou v krajinskom parlamente severného Porýnia-Vestfálska
Uzávierka: 31. marec 2017

Litva – vypovedanie bilaterálnej dohody

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2016
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

Archív