SAIA, n.o.

Aktuality

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2019

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2019; pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020

ISLAND - Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka
Uzávierka: 1. december 2019

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou septembrového čísla sú príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

Archív