SAIA, n.o.

Aktuality

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2019; pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020

Štipendiá mexickej vlády na rok 2020
Uzávierka: 27. septembra 2019

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov
Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2019

Honorovaný výskum Vzdelávanie a zručnosti online
prihlasovanie do výskumu do konca augusta 2019; testovanie je určené pre vysokoškolských pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov a študentov učiteľských odborov

Doktorandské štúdium s možnosťou štipendia na Università degli Studi di Ferrara (TALIANSKO)
Uzávierka: 26. júl 2019

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2020/2021
Publikácia SAIA s informáciami o finančnej podpore mobilít študentov, doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov do vyše 50 krajín (jún 2019).

Aktuálne číslo Bulletinu SAIA
Témou júnového a júlového čísla sú výsledky výberových konaní na štipendiá na akademický rok 2019/2020

EURAXESS Slovensko: Sprievodca mobilitou a prijímaním výskumných pracovníkov - nové vydanie publikácie
Aktualizované a doplnené vydanie publikácie pre výskumníkov zaujímajúcich sa o výskumné pobyty v zahraničí a pre výskumné organizácie, ktoré ich prijímajú.

ERA štipendiá na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít, Nemecko
19. jún 2019 - uzávierka na podávanie návrhov projektov

Archív