SAIA, n.o.

Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Váš podiel z dane z príjmu (2 %, resp. 3 %) nám môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie v roku 2020 k dani z príjmov za rok 2019, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia.

Ak podávate daňové priznanie typu A, kolónky na poukázanie 2 % (resp. 3 %) nájdete v oddieli VIII. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby typu B, poukázanie podielu dane je v oddieli XII. „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“.

Vypočítajte si vaše podiel z dane, ktorý môžete poukázať:

Údaje SAIA, n. o., ktoré treba vyplniť v daňovom priznaní pri identifikácii príjemcu podielu z dane:

  • názov organizácie: SAIA, n. o.
  • sídlo: Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
  • IČO: 31821596
  • právna forma: nezisková organizácia

Číslo účtu SAIA, n. o., nepotrebujete; celú daň totiž platíte príslušnému daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2 % prijímateľovi. Najneskôr do 31. marca 2020 doručte vášmu príslušnému daňovému úradu riadne vyplnené daňové priznanie. K tomuto dátumu aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech príjemcu, teda SAIA, n. o. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivo (pozor, ak poukazujete 3 %, povinnou prílohou daňového priznania je aj potrvdenie o dobrovoľníckej činnosti).

Na stiahnutie (z portálu Finančnej správy SR):

 

Posledná aktualizácia: 07.02.2020