SAIA, n.o.

Zamestnanec (zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ)

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti VII. vyznačte: „Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona).“. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2020.
  2. Požiadajte zároveň svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
  3. Z potvrdenia si viete vypočítať
  4. Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu z dane (2 % alebo 3 %), kde uvediete vaše meno, bydlisko a sumu, ktorá zodpovedá 2 % (príp. 3 %) zaplatenej dane. Identifikačné údaje SAIA, n. o. – prijímateľa vášho podielu z dane – sú už vo vyhlásení, ktoré máte tu na stiahnutie, uvedené. Číslo účtu SAIA, n. o., nepotrebujete; celú daň totiž platíte daňovému úradu, ktorý následne pošle vami poukázané prostriedky prijímateľovi, SAIA, n. o.

Vyplnené formuláre doručte najneskôr do 30. apríla 2020 príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie stanovený podiel z vašej zaplatenej dane na účet SAIA, n. o.

Ak poukazujete 3% z dane, okrem Vyhlásenia a Potvrdenia o zaplatení dane musíte príslušnému daňovému úradu poslať aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie/organizácií, ktorej/ktorým ste pomáhali, alebo takéto potvrdenie od organizácie, ktorá Vás ako dobrovoľníka vyslala.

 

Dôležité termíny:

  • 15. február 2020 - zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  • 30. apríla 2020 - zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa.

 

Na stiahnutie:

 

Posledná aktualizácia: 07.02.2020