SAIA, n.o.

Zamestnanec (zúčtovanie dane vykoná zamestnávateľ)

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie teda vyznačt, že žiadate o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona o dani z príjmov. Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2021.
 2. Požiadajte zároveň svojho zamestnávateľa, aby vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z potvrdenia si viete vypočítať
  • 2 % z vašej zaplatenej dane - presne túto sumu môžete poukázať v prospech vami vybranej mimovládnej organizácie, musia to však byť minimálne 3 eurá,
  • 3 % z vašej zaplatenej dane - a to vtedy, ak ste v roku 2020 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľne pôsobili, alebo potvrdenie od organizácie, ktorá Vás ako dobrovoľníka v roku 2020 vyslala (vzory potvrdení možno nájsť na http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/).
 4. Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní podielu z dane (2 % alebo 3 %), kde uvediete vaše meno, bydlisko a sumu, ktorá zodpovedá 2 % (príp. 3 %) zaplatenej dane. Identifikačné údaje SAIA, n. o. – prijímateľa vášho podielu z dane – sú už vo vyhlásení, ktoré máte tu na stiahnutie, uvedené. Číslo účtu SAIA, n. o., nepotrebujete; celú daň totiž platíte daňovému úradu, ktorý následne pošle vami poukázané prostriedky prijímateľovi, SAIA, n. o.

Vyplnené formuláre doručte najneskôr do 30. apríla 2021 príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie stanovený podiel z vašej zaplatenej dane na účet SAIA, n. o.

Ak poukazujete 3% z dane, okrem Vyhlásenia a Potvrdenia o zaplatení dane musíte príslušnému daňovému úradu poslať aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti od organizácie/organizácií, ktorej/ktorým ste pomáhali, alebo takéto potvrdenie od organizácie, ktorá Vás ako dobrovoľníka vyslala.

 

Dôležité termíny:

 • 15. február 2021 - zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • 30. apríla 2021 - zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa.

 

Na stiahnutie:

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu z dane (.pdf - editovateľný formulár; aby ste ho mohli vyplniť, odporúčame neotvárať dokument vo webovom prehliadači, ale stiahnuť si ho najskôr do počítača a otvoriť ho napr. v Adobe Reader)

 

Posledná aktualizácia: 18.03.2021