SAIA, n.o.

Právnická osoba

V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2020 sú už uvedené políčka na poukázanie podielu z dane, a to v VI. časti „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“. Výška príspevku v rámci podielu dane je u právnických osôb závislá od výšky poskytnutia darov cez darovacie zmluvy.

Ako zistíte sumu, ktorú môžete poukázať?

  1. Ak Vaša spoločnosť počas roka 2020 alebo najneskôr do termínu podania vášho daňového priznania v roku 2021 darovala akejkoľvek organizácii (nemusí ísť o SAIA) cez darovacie zmluvy na verejnoprospešný účel prostriedky vo výške rovnajúcej sa minimálne 0,5 % zaplatenej dane, môžete poukázať v prospech SAIA, n. o., prostriedky až do výšky 2 % z dane z príjmu (2 % z dane z príjmu však môžete rozdeliť okrem nás aj medzi viacerých prijímateľov, minimálne však musí ísť o 8 eúr pre jedného prijímateľa).
  2. Ak Vaša spoločnosť nedarovala počas minulého roka žiadne dary na verejnoprospešný účel, alebo ak vaše dary počas minulého roka (resp. do termínu podania daňového priznania) nedosiahli sumu, ktorá sa rovná minimálne 0,5 % z dane z príjmu, môžete poukázať iba 1 % z dane. Vypočítajte si 1 % z dane a v prospech SAIA, n. o., môžete poukázať len túto sumu (minimálne však musí ísť o 8 eúr pre jedného prijímateľa).

Údaje SAIA, n. o., ktoré treba vyplniť pri identifikácii prijímateľa podielu z dane:

  • názov organizácie: SAIA, n. o.
  • sídlo: Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
  • IČO: 31821596
  • právna forma: nezisková organizácia

Naše číslo účtu nepotrebujete, pretože celú daň platíte príslušnému daňovému úradu. Ten následne posiela vami poukázaný podiel z dane prijímateľovi. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na váš príslušný daňový úrad a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov. Daňový úrad, po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech SAIA, n. o.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie podielu z dane žiadne iné tlačivo.

Na stiahnutie:

Posledná aktualizácia: 18.03.2021