SAIA, n.o.

Archív

TALIANSKO - Štipendiá Univerzity pre cudzincov v Siene a Konzorcia ICoN v Pise
Uzávierka: 31. október 2019 do 12:00

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. október 2019; pobyty počas letného semestra akademického roka 2019/2020

Honorovaný výskum Vzdelávanie a zručnosti online
prihlasovanie do výskumu do konca augusta 2019; testovanie je určené pre vysokoškolských pedagógov pripravujúcich budúcich učiteľov a študentov učiteľských odborov

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov
Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2019

Štipendiá mexickej vlády na rok 2020
Uzávierka: 27. septembra 2019

ERA štipendiá na budovanie kapacít v oblasti manažmentu vedeckých aktivít, Nemecko
19. jún 2019 - uzávierka na podávanie návrhov projektov

Doktorandské štúdium s možnosťou štipendia na Università degli Studi di Ferrara (TALIANSKO)
Uzávierka: 26. júl 2019

SAIA hľadá novú kolegyňu/nového kolegu v Bratislave
pozícia: administrátor štipendií a grantov; nástup: najneskôr september 2019

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2019

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 30. apríl 2019; pobyty počas akademického roka 2019/2020

Podporte SAIA zo svojich daní
Poukážte "2 %" zo svojich daní z roku 2018 na zlepšenie činnosti SAIA.

POĽSKO - Program Stanislawa Ulama - Granty na výskumné pobyty pre postdoktorandov a vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 24. apríl 2019

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium
Uzávierka podávania prihlášok: 15. apríl 2019

THAJSKO – štipendiá pre stredoškolákov na štúdium na Regent´s School
Uzávierka pre podávanie prihlášok: 5. apríl 2019

LOTYŠSKO – štipendiá vlády Lotyšskej republiky
Uzávierka podávania prihlášok: 1. apríl 2019

KAZACHSTAN - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 5. apríl 2019

EGYPT - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 5. apríl 2019

UKRAJINA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 5. apríl 2019

BIELORUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 5. apríl 2019

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchelovej na výskumný pobyt
Uzávierka: 30. marec 2019

GRÉCKO - Corfu Summer School 2019 - Letná škola gréckeho jazyka
Uzávierka podávania prihlášok: 31. marec 2019

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. marec 2019

MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND - Vyšehradský štipendijný program - štipendiá pre študentov alebo výskumníkov
Uzávierka podávania prihlášok: 15. marec 2019

Predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v POĽSKU
Uzávierka: 7. marca 2019 o 16:00

NEMECKO - nové doktorandské miesta na Munich School for Data Science
Uzávierka: 28. február 2019

ČESKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 28. február 2019

Národný štipendijný program SR: zoznam štipendistov
Uzávierka na podávanie žiadostí: 31.10.2018

Švajčiarsko - CERN - vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

Výzva na predkladanie žiadostí o stáž na Inštitúte pre zahraničné vzťahy a obchod (IFAT) v Budapešti

TURECKO – ŠTIPENDIUM VLÁDY TURECKEJ REPUBLIKY NA ROK 2019
Uzávierka podávania prihlášok: 15. január až 20. február 2019

Predĺženie uzávierok pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v RUMUNSKU, BULHARSKU a MOLDAVSKU
Uzávierka: 22. február 2019

CHORVÁTSKO, MACEDÓNSKO, SLOVINSKO, SRBSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 22. február 2019

KÓREA - štipendium kórejskej vlády na celé štúdium alebo na výskumný pobyt
Uzávierka: 26. február 2019

POĽSKO - NAWA (Polish National Agency for Academic Exchange) hľadá expertov na hodnotenie štipendijných projektov

RUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 19. február 2019

CEEPUS - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí do Slovinska
Uzávierka: do naplnenia kvóty

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2018
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v zahraničí a na Slovensku, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM do 16. januára 2019!

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM!

USA: Letné školy pre študentov bakalárskeho stupňa
Uzávierka: 1. február 2019

Akcia Rakúsko - Slovensko: nové podmienky pri projektoch Akcie

IZRAEL - predĺženie termínu uzávierky pre podávanie žiadostí na študijný alebo výskumný pobyt
Uzávierka: 21. január 2019

DÔLEŽITÉ: Problém s doručovaním e-mailov na YAHOO

USA: Intenzívne letné semináre pre stredoškolských učiteľov a pracovníkov v júni 2019
Uzávierka: 15. december 2018

DAAD - štipendiá do Nemecka - aktualizované podmienky
Uzávierka: v závislosti od konkrétneho programu

Národný štipendijný program SR: Podaj žiadosť!
Uzávierka: 31. októbra 2018; pobyty počas letného semestra akademického roka 2018/2019

Thajsko - DUO-Thailand - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou
Uzávierka podávania prihlášok: 28. september 2018

USA - 10-mesačná pracovno-študijná stáž v rámci programu Huberta H. Humphreyho
Uzávierka: 14. september 2018

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2018

SAIA, n. o., prijme administrátora štipendijných programov v Bratislave
Nástup: od 1. 11. 2018

RUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na celé štúdium
Uzávierka: 16. júl 2018

Národný štipendijný program SR: Uzávierka 30. apríla 2018 - zoznam štipendistov

SAIA, n. o., prijme koordinátora programov v Žiline
Nástup: od 1. 10. 2018

MEXIKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium
Uzávierka: 20. september 2018

NEMECKO - ponuka pre zamestnancov univerzít a ministerstiev
Uzávierka: 16. júl 2018

22. Letná akadémia ASEF v Chorvátsku a Slovinsku
Uzávierka: 3. júl 2018

Poľsko – Ročný kurz diplomacie „Academy of Young Diplomats Programme“ vo Varšave
Uzávierka: 30. jún 2018

Kurz pre učiteľov nemeckého jazyka v Bavorsku
Uzávierka: 19. jún 2018

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2018 je uzatvorená!

RUSKO - štipendium na celé štúdium - v oblastiach jadrová energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie a základné lekárske vedy
Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2018

Druhá výzva medzinárodného doktorandského programu na INdAM
Termín na predkladanie žiadostí: 31. máj 2018.

NEMECKO - Green Talents Award 2018
Uzávierka: 23. máj 2018

ŠVAJČIARSKO – 10- až 20-dňová letná škola a 3-mesačný výskumný program organizácie Institute for Peace & Dialogue
Uzávierka: 1. máj a 1. jún 2018

APVV - SLOVENSKO - KÓREA 2018 - výzva na podávanie žiadostí na riešenie slovensko-kórejských projektov výskumu a vývoja
Uzávierka: 11. jún 2018

India - predĺženie uzávierky na jazykový kurz hindi v Agre
Uzávierka: 22. máj 2018

SAIA prijme koordinátora programov v Žiline
nástup od septembra 2018

GRÉCKO - štipendiá na letnú školu Olympia Summer Academy
Uzávierka: 4. máj 2018

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. 5. 2018

TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov, učiteľov VŠ/výskumných pracovníkov na 2018/2019
Predĺženie uzávierky do 7. mája 2018 do 14:00 SEČ

Kórea - DUO-Korea - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou
Uzávierka podávania prihlášok: 14. máj 2018

Študenti, chcete prispieť k zlepšeniu kvality slovenského vysokého školstva? Ak áno, vyplňte dotazník
do 13.5. 2018

GRÉCKO - letná škola gréckeho jazyka na ostrove Korfu
Uzávierka: 30. apríl 2018

Indonézia - celé magisterské štúdium
Uzávierka: 30. apríl 2018

Izrael - štipendijné pobyty pre doktorandov na Univerzite v Tel Avive
Uzávierka žiadostí: 15. 4. 2018

Kazachstan - ročné magisterské štúdium na Akadémii štátnej správy Kazašskej republiky v Astane pre pracovníkov štátnej správy
Uzávierka žiadostí: 25. 4. 2018

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2018/2019 je otvorená!
Uzávierka: 30. apríla 2018

Štipendium Martina Filka 2018 - podpora riadneho (celého) štúdia na popredných zahraničných vysokých školách vo vybraných odboroch
Uzávierka: 26. apríl 2018 (štvrtok)

MAĎARSKO - dodatočná výzva na podávanie žiadostí o štipendium na výskumný pobyt v roku 2018/2019
Uzávierka: 10. apríl 2018

India - predĺženie uzávierky na jazykový kurz hindi v Agre
Uzávierka: 5. apríl 2018

BIELORUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 5. apríl 2018

Kazachstan - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 5. apríl 2018

Taliansko - ponuka pre mladých výskumníkov na účasť na konferencii Soil and Water Security 2018
Uzávierka: 31. marca 2018

Čína - štipendiá pre mladých vedcov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 31. marec 2018

MAĎARSKO - dodatočná výzva na podávanie žiadostí o štipendium na výskumný pobyt v roku 2017/2018
Uzávierka: žiadosti možno podávať priebežne do 29. marca

Švédsko - výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Uzávierka je v závislosti od typu podpory

NEMECKO - ponuka výskumných štipendií na Univerzite v Hannoveri (humanitné a spoločenské vedy)
Uzávierka: 15. marec 2018

Štipendiá Vyšehradského fondu na magisterské, doktorandské alebo iné postgraduálne štúdium
Uzávierka žiadostí: 15. marec 2018 do 12:00 CET

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. 3. 2018

Francúzsko - ponuka na účasť doktorandov na konferencii Euredocs 2018
Uzávierka pre podávanie príspevku: 20. 2. 2018

ČÍNA - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!
Uzávierka: 19. február 2018

NEMECKO - letný seminár DAAD
Uzávierka: 18. február 2018

RUMUNSKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!
Uzávierka: 15. február 2018

Súťaž v japonskom prednese
Uzávierka žiadostí: 31. 1. 2018

SAIA prijme administrátora/administrátorku štipendijných programov

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 - zoznam štipendistov

MAĎARSKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!
Uzávierka: 20. december 2017

USA - štipendiá na letnú odbornú školu vo Washington, DC
Uzávierka žiadostí: 22. január 2018 Trvanie: 2 mesiace, 2. jún - 27. júl 2018

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2017 je uzatvorená

Hong Kong - ponuka štipendií na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. december 2017

Ponuka štipendií pre uchádzačov z oblasti poľnohospodárstva a záhradníctva
Uzávierka: 1. december 2017

MAĎARSKO – výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 21. november 2017

Nové podmienky Národného štipendijného programu SR!
Nové podmienky platné od roku 2017.

ŠVAJČIARSKO – štipendiá ESKAS – výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 1. november 2017

KÓREA - DGIST - Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology - štipendiá ne celé štúdium
Uzávierka podávania prihlášok: 26. október 2017

POĽSKO – bakalárske štúdium na University of Dąbrowa Górnicza
Odbory: manažment, medzinárodné vzťahy a informatika

NEMECKO - DAAD - nová ponuka štipendií pre germanistov
Uzávierka: 31. október 2017

NEMECKO - ponuka doktorandských miest na Leibniz Institute for Farm Animal Biology

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018 je otvorená!
Uzávierka: 31. októbra 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 20. október 2017

Japonsko - ročný štipendijný program " 2018 Young Leaders Program" - pre zamestnancov štátnej správy
Uzávierka: 7. september 2017

NIGÉRIA - štipendiá na Igbinedion University v Benin City
Uzávierka na podávanie prihlášok: august 2017

Mexiko - štipendiá mexickej vlády 2018
uzávierka predlžená do: 27. september 2017

GRÉCKO - kurzy a semináre moderného gréckeho jazyka
Uzávierka: 6. september 2017

Thajsko - DUO-Thailand - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou
Uzávierka podávania prihlášok: 31. august 2017

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 30. apríla 2017 - zoznam štipendistov

GRÉCKO - konferencia Rhodes Model Regional Co-operation 2017
Uzávierka: 31. júl 2017

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente
Predĺžená uzávierka do 31. júla 2017

APVV - SLOVENSKO - TAIWAN 2017
Uzávierka: 3. júl 2017

Ponuka vzdelávacích kurzov a štipendií do Turecka
Uzávierka: 30. júna 2017

NEMECKO - štipendiá na letnú akadémiu "Auf Spurensuche. Deutsches kulturelles Erbe und seine Rezeption in Mittel-, Ost- und Südosteuropa"
Uzávierka: 16. jún 2017

Možnosť štúdia na Diplomatickej akadémii Kazy Dikambaeva pri Ministerstve zahraničných vecí Kirgizska
Uzávierka na podávanie žiadostí: 1. júna 2017

KOLUMBIA - štipendiá na postgraduálne štúdium (od 1 do 4 rokov)
uzávierka žiadostí: 2. 6. 2017; štipendiá pre odborníkov

India - predĺženie uzávierky na kurz Hindi v Agre
Uzávierka: 31. máj 2017

KÓREA - DGIST - Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology
Uzávierka podávania prihlášok: 5. máj 2016

Akcia Rakúsko - Slovensko: predĺžená uzávierka na podávanie projektových žiadostí
Uzávierka: 31. máj 2017

Indonézia - celé magisterské štúdium
Uzávierka: 30. máj 2017

NEMECKO - ponuka hospitačných pobytov v Bavorsku na jeseň v roku 2017
Uzávierka: 25. máj 2017

GRÉCKO - letný seminár v oblasti medzinárodných vzťahov
Uzávierka: 17. máj 2017

Štúdium na mexickej University of Puebla ako "Free mover"
Uzávierka: 15. máj 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2017

MALTA - štipendium na postgraduálne štúdium k oblasti klimatických zmien na University of Malta
Uzávierka: 5. máj 2017

Štipendium Martina Filka - posilňovanie analytických kapacít v štátnej správe
Štúdium na jednej z 200 najlepších univerzít na svete. Uzávierka: 2. máj 2017

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2017/2018 je otvorená!
Uzávierka: 30. apríla 2017

ČÍNA - odborná letná škola
Uzávierka: 30. apríl 2017

NEMECKO - výskumné štipendiá na letný semester 2017 s praxou v krajinskom parlamente severného Porýnia-Vestfálska
Uzávierka: 31. marec 2017

RAKÚSKO - štipendiá mesta Graz na pobyty pre mladých spisovateľov
Uzávierka: 31. marec 2017

CYPRUS - ponuka štipendií na University of Cyprus
Uzávierka: 31. marec 2017

USA - Ruth Crawford Mitchell Fellowship
Uzávierka: 30. marec 2017

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium
Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

Litva – štipendiá na letný jazykový kurz
Uzávierka: 1. apríl 2017

BELGICKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na letný kurz francúzštiny v oblasti medzinárodných vzťahov
Uzávierka: 30. marec 2017

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. marec 2017

UKRAJINA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 31. marec 2017

BIELORUSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 31. marec 2017

Štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov na Výskumný inštitút filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 15. marec 2017

BRUNEJ - štipendium vlády Brunejsko-darussalamského štátu na celé bakalárske alebo magisterské štúdium
Uzávierka: 7. marca 2017

Litva – vypovedanie bilaterálnej dohody

ČÍNA - štipendium na študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny
Uzávierka: 6. marec 2017

Maďarsko – magisterské a doktorandské štúdium na National University of Public Service (NUPS) Budapest
Uzávierka na podávanie žiadostí: 5. marec 2017

Grécko - štipendiá na letnú školu Olympia Summer Academy
Uzávierka: 3. marec 2017

ČESKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 28. február 2017

NEMECKO - štipendiá na letnú školu pre DAAD-Alumni
Uzávierka: 28. február 2017

CHORVÁTSKO - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium pre študentov na semestrálny štúdijný pobyt
Uzávierka: 23. február 2017

KÓREA - štipendium kórejskej vlády
Uzávierka: 23. február 2017

RUSKÁ FEDERÁCIA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 16. február 2017

Národný štipendijný program SR - uzávierka 31. októbra 2016 - zoznam štipendistov

Maďarsko – zmena termínu uzávierky na štipendiá na základe bilaterálnej dohody
Uzávierka na študijné a výskumné pobyty posunutá na 30. januára 2017

SAIA pre verejnosť zatvorená
Od 22. 12. 2016 do 2. 1. 2017 budú pracoviská SAIA pre verejnosť zatvorené.

IZRAEL - predĺženie termínu uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendijné pobyty!
24. novembra 2016

USA - štipendiá na letnú odbornú školu vo Washington, DC
uzávierka: 20. január 2017; trvanie: 2 mesiace (od 3. júna do 28. júla 2017)

Veľká Británia - 3-ročné výskumné štipendiá pre mladých výskumníkov na Cambridgeskej univerzite
Uzávierka podávania žiadostí: 14. november 2016 (v pondelok) do 17:00 GMT, Žiadosti sa podávajú online.

Nadácia VÚB - Grantová schéma Hosťujúci profesor 2016
Uzávierka: 31. október 2016

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2016/2017 je otvorená!
Uzávierka: 31. októbra 2016

Štipendium Ruth Crawford Mitchelovej na výskumný pobyt
uzávierka: 30. marec 2017, počas zimného semestra 2017 na University of Pittsburgh,

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2016

SAIA prijme koordinátora programov v Žiline

Kurz Morská geomatika a aplikované technológie v morskom prostredí, Taliansko
Master 2. stupňa v odbore Morská geomatika a aplikované technológie v morskom prostredí, Univerzita v Janove, Taliansko Uzávierka na podávanie žiadostí: 3. október 2016

Grantový program Viac umenia
Uzávierka: 30. september 2016

MEXIKO - možnosť podávania prihlášok na štipendiá v akad. roku 2013/2014 otvorená
Uzávierka: 31. august 2012

Ponuka Inštitútu pre dunajský región a strednú Európu vo Viedni

SAIA, n. o., prijme finančného administrátora programov

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2016 - zoznam schválených uchádzačov

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente
Predĺžená uzávierka do 31. júla 2016

SAIA, n. o., prijme finančného manažéra projektov (Štipendijný program EHP Slovensko)
nástup: čo najskôr

SAIA, n. o., prijme finančného administrátora programov
nástup: júl/august 2016

SAIA prijme koordinátora programov v Banskej Bystrici
od septembra 2016 (na zastupovanie počas materskej dovolenky)

Poľsko - Letná škola „Heritage Value Assessment – Basis for Heritage Protection“ v Lubline
Uzávierka na podávanie žiadostí: 17. jún 2016

Praha - Study in English, Live in Prague! - SÚŤAŽ O PLNÉ ŠTIPENDIUM na CEVRO Institute v Prahe
Uzávierka podávania žiadostí: 15. 6. 2016

Granty Nadácie Slovenského olympijského výboru pre mladých športovcov vo veku od 12 do 18 rokov
Uzávierka žiadostí : 10. jún 2016

CYPRUS - ponuka štipendií na University of Cyprus
Uzávierka: 31. máj 2016

Súťaž Falling Walls Lab pre mladé talenty
Medzinárodná súťaž Falling Walls Lab 2016 pre mladé talenty na podporu inovatívneho prístupu vo vede a podnikaní. Uzávierka: 26. máj 2016

Kórea - The 2016 ROK-V4 Young Professional Cultural Exchange Camp - spolupráca medzi novou generáciou lídrov Korei a krajín V4
Uzávierka podávania žiadostí: 23. 5. 2016

Kórea - DUO-Korea - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou
Uzávierka podávania prihlášok: 16. máj 2016

Kórea - Ewha Womans University - univerzita, ktorá patrí medzi najstaršie univerzity v Kórei ponúka plné alebo čiastočné štipendiá na pokrytie štúdia pre zahraničných študentov
Uzávierka podávania prihlášok: 29. apríl 2016

India - odborné kurzy - štipendium ITEC
Uzávierka: priebežne (spravidla 4,5 mesiaca pred termínom kurzu)

JAPONSKO - informačné stretnutie ohľadom štipendijných pobytov v Japonsku
Termín informačného stretnutia: 12. 5. 2016

Rómsky vzdelávací fond (REF) – Otvorenie nového kola štipendijného programu RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program)
Uzávierka žiadostí : 13. máj 2016

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2016

Iževsk - Letná škola ruského jazyka - The 2nd Russian Language Summer School - 25. júl 2016 - 12. august 2016
Uzávierka: 10. máj 2016, Miesto: Iževská štátna technická univerzita M. T. Kalašnikova, Iževsk

Mongolsko - Ulánbátar - 7. modelový summit ASEM (Asia-Europe Meeting) - 6. - 10. 7. 2016
Uzávierka podávania prihlášok: 13. máj 2016

Európske univerzity pomáhajú utečencom

NEMECKO - štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD, pre doktorandov a pre postdoktorandov

Thajsko - štipendiá pre stredoškolákov na štúdium na Regent´s School (International Baccalaureate a A-level) - Global Connect Scholarships
Uzávierka: 30. apríl

Slovak Professionals Abroad - nadácia LEAF ponúka absolventom zahraničných VŠ pracovné príležitosti na Slovensku
Uzávierka žiadostí : 1. máj 2016

GRÉCKO - štipendiá na letný seminár v Napfliu
Uzávierka: 30. apríl 2016

GRANTOVÝ PROGRAM PRE POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT VO VEREJNEJ SPRÁVE
Uzávierka žiadostí: 29. apríla 2016

5 - dňové Európske vzdelávacie laboratórium/workshop pre mladých
Vzdelávacie laboratórium/workshop Uzávierka: 20. apríl 2016, Miesto: Univerzita v Siene, Taliansko

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2016/2017 je otvorená!
Uzávierka: 30. apríla 2016

TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov, výskumných pracovníkov, učiteľov talianskeho jazyka na 2016/2017
Uzávierka 15.apríl 2016

Štipendium na letnú akadémiu (dvojtýždňová cesta po Číne, Mongolsku a Ruskej Federácii)
Uzávierka: 5. apríl 2016

RAKÚSKO - štipendiá na Európske fórum Alpbach
Uzávierka: 31. marec 2016

Predĺženie uzávierky podávania žiadostí o štipendium v rámci Medzinárodného vyšehradkého fondu na Taiwan
Uzávierka: 20. marec 2016 do 12:00

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. marec 2016

BULHARSKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium na letný kurz bulharského jazyka!
Uzávierka: 8. marec 2016

India - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institut of Hindi v Agre
Uzávierka: 3. marca

Veľká Británia - štipendium Newton International Fellowship Scheme pre mladých vedcov
Štipendium programu Newton International Fellowship Scheme pre mladých vedcov (postdoktorandov). Uzávierka: 9. marca 2016

ČÍNA - štipendium na študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody pre študentov medicíny
Uzávierka: 3. marec 2016

Španielsko - Master diplomacie a medzinárodných vzťahov
Španielsko - Master diplomacie a medzinárodných vzťahov na Diplomatickej škole v Madride Uzávierka: 1. marec 2016

RAKÚSKO - čiastkové štipendiá na letnú školu
Uzávierka: 29. február 2016

SAIA zatvorená 24. februára

IZRAEL - Medzinárodný rezidenčný pobyt LowRes Jerusalem pre umelcov
Uzávierka: 15. február 2016

ČÍNA - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!
Uzávierka: 15. február 2016

Otvorenie systému na podávanie žiadostí na CEU pre ak. rok 2016/2017
Central European University v Budapešti otvorila systém na podávanie žiadostí pre akademický rok 2016/2017 na programy magisterského a doktorandského stupňa s možnosťou odpustenia školného a preplatenia poistného. Uzávierka: 4. február 2016.

Národný štipendijný program SR: Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31. októbra 2015 - zoznam štipendistov

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na celé postgraduálne štúdium v Nemecku
Uzávierka: 1. december 2015

JAPONSKO - 5-ročné doktorandské štúdium - G-cube - GRIPS Global Governance Program
Uzávierka: 13. november 2015

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2015/2016 je otvorená!
Uzávierka: 31. októbra 2015

University of Vic – Central University of Catalonia (Španielsko) hľadá skúsených výskumníkov v rámci programu MARIE SKŁODOWSKA-CURIE - INDIVIDUAL FELLOWSHIP.

Prihláste sa na MARIE SKŁODOWSKA-CURIE FELLOWSHIP na Jagelovskej univerzite (Uniwersytet Jagielloński) v Poľsku.

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2015

Nepremeškajte štipendium od Cornellovej univerzity
Spoločnosť pre humanitné vedy Cornellovej univerzity v Spojených štátoch amerických otvára pre uchádzačov s doktorandským titulom výzvu na predkladanie žiadostí o štipendium s hlavnou témou KOŽA (SKIN) na akademický rok 2016/2017 s uzávierkou 1. október 2015.

Nové vydanie príručky "Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - praktická navigácia administratívnymi postupmi" tu!

Štipendium filmovej akadémie Ochrid, Macedónsko
Uzávierka: 4. október 2015

Financovanie študijných a výskumných pobytov 2016/2017 do všetkých krajín sveta
Informačný seminár, 3. marec o 14:00 hod (štvrtok), Miesto: Univerzitná knižnica UPJŠ, Študovňa A. Merici, Park Angelinum 9, Košice

Štipendium Krídla - podpora študentov na zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 30. september 2015

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2015 - výsledky výberového konania

Japonsko - Ročný štipendijný pobyt " 2016 Young Leaders Program"
Uzávierka: 17. september 2015

Štipendiá do Rakúska pre umelcov
Uzávierka: 15. september 2015

NEMECKO - projektová podpora v rámci Nadácie Roberta Boscha
Uzávierka: 13. september 2015

Cyprus - štipendiá na štúdium na European University Cyprus

India - štipendiá na štúdium na inštitútoch PCTE v Ludhiane

Prihláste sa čo najskôr na Letnú Univerzitu ASEF, ktorá sa bude konať v Pune, Indii. Téma: Udržateľná urbanizácia v mestách s kultúrnym dedičstvom.

SAIA, n. o., prijme projektového manažéra
Skúsenosť s realizáciou projektov a veľmi dobrá znalosť AJ (C1) sú podmienkou. Nástup 15. 9. 2015.

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente
Predĺžená uzávierka do 31. júla 2015

Rusko - štipendiá na štúdium na Iževskej štátnej technickej univerzite
Uzávierka: 1. júl 2015

JAPONSKO - 9. ročník súťaže INTERNATIONAL MANGA AWARD
Uzávierka: 12. jún 2015

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2015

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe
Uzávierka: 15. máj 2015 (piatok)

MGIMO - RUSKÁ FEDERÁCIA - PODÁVANIE ŽIADOSTÍ JE MOŽNÉ!
Uzávierka: 15. máj 2015

UNESCO - ISEDC - štipendijný pobyt v Ruskej federácii
Uzávierka na podávanie žiadostí: 15. máj 2015

Vyhlásenie poslednej výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce zo Štipendijného programu EHP Slovensko
Do 11. 5. 2015 je možné predkladať žiadosti o projekty Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-02

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas akademického roka 2015/2016 je otvorená!
Uzávierka: 30. apríl 2015

ČESKO - postgraduálne PhD štúdium v Centre pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium UK v Prahe - CERGE-EI
Uzávierka: 30. apríl 2015

SAIA, n. o., prijme administrátora/ku štipendií a grantov
Požadovaná znalosť angličtiny, a zároveň španielčiny alebo ruštiny, nástup od 1. 6. 2015

Japonsko - študijný pobyt v Ósake - 15. apríl 2015

Výzva pre výskumníčky/kov, prihláste sa na ENEA International Fellowship Programme 2015!

Prihláste sa na magisterské štúdium na Central European University v Budapešti
Prihláste sa na magisterské štúdium spoločensko-humanitných vied na CEU a získajte zdravotné poistenie a odpustenie školného, 1. apríl 2015!

Letná škola - Visegrad Summer School - 14. ročník

Štipendijný program Hlavička - Nadácia SPP - štipendiá pre študentov v rámci celej Európy a Turecka
Uzávierka: 27. apríl 2015

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 30. marec 2015

Grécko - letná škola 2015
Uzávierka: 15. január, resp. 30. marec 2015

BULHARSKO - predĺženie uzávierky
Žiadosti o štipendiá na letný jazykový kurz v Bulharsku si možno podať do 27. marca 2015

SLOVINSKO, CHORVÁTSKO, MACEDÓNSKO - predĺženie uzávierky!
Uzávierka: 27. február 2015

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia
Od 10. novembra 2014 do 27. februára 2015 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-02

KÓREA - UZÁVIERKA PRE PODÁVANIE ŽIADOSTÍ!
Uzávierka: 26. február 2015

ČESKO - štipendium na študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ na základe bilaterálnej dohody- predĺženie uzávierky!
Uzávierka: 20. február 2015

LEAF - Stáže na Slovensku pre Slovákov študujúcich a pracujúcich v zahraničí
Uzávierka: 15. február 2015

LITVA - zmena uzávierky!
Nová uzávierka: 10. február 2015

Zmeny v ponuke štipendií Francúzskej vlády

Azerbajdžan - prospechové štipendiá na Univerzite ADA v Baku

Pracovisko SAIA v Žiline sa presťahovalo
Regionálne pracovisko SAIA v Žiline je bližšie k ŽU v Žiline

LEAF - Štipendiá pre Slovákov študujúcich na univerzitách v zahraničí - Program Slovak Professionals Abroad
Uzávierka: 31. december 2014

Vyhlásenie výzvy na Mobilitné projekty medzi vysokými školami
Od 12. septembra do 21. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o Mobilitné projekty medzi vysokými školami v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-II-01

Týždeň vedy a techniky so SAIA, n. o.
Počas Týždňa vedy a techniky, v dňoch od 10. - 16. novembra 2014, SAIA, n. o., pre vás pripravila zaujímavé informačné stretnutia a workshopy vo viacerých mestách Slovenska, na tému zahraničných mobilít a medzinárodných projektov.

Virginia International University ponúka štipendiá pre slovenských študentov!
Od 1. septembra do 1. novembra 2014 je možné predkladať žiadosti o štipendiá v rámci regionálnych štipendií, ktoré ponúka Medzinárodná univerzita vo Virgínii.

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roka 2014/2015 je otvorená!
Uzávierka: 31.10.2014

Problém s telefónmi na pracovisku SAIA v Bratislave
Dňa 16. 10. 2014 nastali technické problémy s telefónmi v Bratislave, na odstránení pracujeme.

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2014

Akadémia & VAPAC - AEGON ARÉNA Bratislava, 7.10. - 9.10. 2014
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Pracoviská SAIA, n. o., v Bratislave a Žiline budú dňa 8. 10. 2014 (streda) a v Nitre dňa 9. 10. 2014 (štvrtok) pre verejnosť zatvorené
Z dôvodu účasti pracovníkov na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC

Grécko - postgraduálne štúdium na University of the Peloponnese v akademickom roku 2014/2015
Uzávierka: 24. september 2014

Brain Circulation - štipendijný program pre skúsených výskumníkov
Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Turecku, uzávierka 19. septembra 2014

Vyhlásenie výzvy na projekty Inštitucionálnej spolupráce zo Štipendijného programu EHP Slovensko
Do 12. 9. 2014 je možné predkladať žiadosti o projekt na Inštitucionálnu spoluprácu medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-IV-V-01

Individuálne štipendium Marie Sklodowska-Curie - Výzva otvorená!
Uzávierka 11. september 2014

Podpora talentovaných študentov vážnej hudby - DELOITTE TALENT AWARDS
Uzávierka: 9. 9. 2014

Kurz tureckého jazyka (8 - 10 mesiacov) pre štátnych úradníkov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 25. 8. 2014

Vyhlásenie výzvy na Prípravné návštevy a stretnutia zo Štipendijného programu EHP Slovensko
Od 10. 4. 2014 je možné predkladať žiadosti o projekt na Prípravné návštevy a stretnutia v rámci výzvy EEA/EHP-SK06-I-01

Cyprus - ponuka štipendií na European University Cyprus
Uzávierka: 1. august 2014

Grécko - letná škola zameraná na medzinárodné vzťahy
Uzávierka: 31. júl 2014

Kórea - štipendium na bakalárske štúdium na Gachon University - GU President Scholarship
Uzávierka: 25. júl 2014

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe
Možnosť získať štipendium a študovať na jednej z 200 najlepších univerzít na svete. Uzávierka: 9. júl 2014 (streda)

Program SASPRO - Mobilitný program SAV
Prichádzajúce mobility zahraničných skúsených výskumníkov alebo reintegračná schéma pre občanov SR. Uzávierka: 10. júla 2014

Národný štipendijný program SR: uzávierka 30.04.2014 - výsledky výberového konania

Newsletter EURAXESS Slovensko 01/2014
Témou sú zmeny v zamestnávaní a pobyte cudzincov na Slovensku a iné informácie

PRESŤAHOVALI SME SA!
V Bratislave sa tešíme na stretnutie v nových priestoroch na Sasinkovej 10.

ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty
Uzávierka: 31.10.2013 o 16.00hod.

Národný štipendijný program SR: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty počas letného semestra akademického roku 2013/2014 je otvorená!

Medzinárodná letná škola v oblasti matematiky, fyziky a biológie - Maribor, Slovinsko
uzávierka: 16. máj 2014; termín konania: 22. jún - 6. júl 2014

INDIA - predĺženie uzávierky!
6. mája 2014

Talentia - štipendium pre postdoktorandov
Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie v Andalúzii, uzávierka: 5. máj 2014

2020 researchers: Train2Move - štipendijný program pre postdoktorandov
Výskumné štipendium spolufinancované Marie Curie na univerzite v Turíne, uzávierka 5. mája 2014

Národný štipendijný program SR: výzva na podávanie žiadostí o štipendium počas akedimického roku 2014/2015 je otvorená!
Uzávierka: 30. apríla 2014

POĽSKO - predĺženie uzávierky!
7. apríla 2014

Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond SCIEX-NMSch
Piata výzva na predkladanie žiadostí otvorená. Uzávierka: 1. apríl 2014

HONGKONG - štipendium na Lingnan University na akademický rok 2014/2015
Uzávierka: 31. marec 2014

BULHARSKO_predĺženie uzávierky
31. marca 2014 do 16:00

Ponuka pre mladých výskumníkov na stáž v Belgicku
Uzávierka: 31. marca 2014 a 30. apríla 2014

Pracoviská SAIA, n.o., v Bratislave, Nitre, Prešove a Žiline budú dňa 21.3.2014 (piatok) pre verejnosť zatvorené
Z dôvodu organizácie podujatia EURAXESS Bus Roadshow

Výsledky výberového konania Národného štipendijného programu SR k výzve na predkladanie žiadostí s uzávierkou 31. októbra 2013

Výskumné granty na PhD programy Európskeho univerzitného inštitútu
Predkladanie žiadostí do 31. januára 2014.

Štipendiá pre slovenských vysokoškolských študentov v zahraničí
Štipendiá mimovládnej neziskovej organizácie LEAF. Predkladanie žiadostí do 31. januára 2014.

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. október 2013

Prihláste sa: EU Woman Innovators Prize 2014
Uzávierka: 15. október 2013

Akadémia & VAPAC - NTC Bratislava, 8.10. - 10.10. 2013
Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Príležitosť získať granty od spoločnosti ABB
Podpora nadaných postgraduálnych študentov a ich projektov v oblasti energetiky a automatizácie. Uzávierka podávania projektov univerzít: 30. september 2013

Intenda: Nominačný proces na získanie individuálneho doktorandského štipendia otvorený
Uzávierka: 27. september 2013

SAIA, n. o., bude dňa 27. septembra 2013 (piatok) pre verejnosť zatvorená
Zatvorené budú všetky pracoviská SAIA, n. o., okrem regionálneho pracoviska v Nitre

EURAXESS Slovensko na FESTIVALE VEDY Noc výskumníkov
27. september 2013 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach

Zmenený termín uzávierky a nové podmienky: ČESKO – štipendiá na podporu slovenských a českých študentov
Uzávierka: 31. august 2013

Nemecko - medzinárodné stáže v parlamente
Predĺžená uzávierka do 31. júla 2013

CEEPUS - systém na podávanie prihlášok otvorený!

GRÉCKO - kurzy a semináre moderného gréckeho jazyka
Uzávierka: 10. júl 2013

RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RF
Uzávierka 8. júl 2013

Štúdium v oblasti svetového dedičstva a kultúrnych projektov pre rozvoj
Uzávierka: 7. júl 2013

SAIA, n. o., bude dňa 20. júna 2013 (dnes) z technických príčin pre verejnosť otvorená do 14:00.

Ponuka štipendia na 1-ročné štúdium vo Francúzsku v odbore stavebné inžinierstvo
Uzávierka: 3. jún 2013

Rozvíjať technik(o)u - grantový program pre učiteľov na technických vysokých školách na Slovensku
Uzávierka žiadostí: 31. máj 2013

AUSTRÁLIA - štipendijná ponuka vedeckého pobytu pre študentov a učiteľov na vybrané témy
Uzávierka: 31. máj 2013

Štipendiá talianskej vlády - možnosť podávania žiadostí otvorená
Uzávierka 31. máj 2013

Otvorenie nového kola štipendijného programu RMUSP pre rómskych vysokoškolákov
Uzávierka: 24. máj 2013

Medzinárodné školenie pre pracovníkov z oblasti kultúry
Uzávierka: 24. máj 2013

Nemecko - štipendium pre kurátora v galérii súčasného umenia v Lipsku
Uzávierka: 20. máj 2013

Ponuka letnej školy na Slovensku a v Juhoafrickej republike pre stredoškolákov, ktorí sa zamýšľajú o dianí okolo seba
Uzávierky:30. apríl 2013 (prvé kolo) a 19. máj 2013 (druhé kolo)

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie projektových žiadostí
Uzávierka: 15. máj 2013

Letný päťdňový seminár Pilorama Lab na vybrané témy pre mladých ľudí do Ruska - pozvánka
Uzávierka: 15. máj 2013

Štipendium na ročné štúdium v odbore „Logistika a preprava“ na Univerzite v Le Havri vo Francúzsku
Uzávierka: 15. máj 2013

USA - letný tréningový program o výučbe holokaustu pre učiteľov stredných škôl a druhého stupňa základných škôl júl/ august 2013
Uzávierka: 12. máj 2013

Nový Zéland - ponuka štipendia na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 15. júl 2013

Štipendiá čínskej vlády pre študentov z krajín Európskej únie (EU Window)
Uzávierka: 30. apríl 2013

Podávanie žiadostí v rámci Národného štipendijného programu pre šk. rok 2013/2014 ukončené
Uzávierka žiadostí: 30. apríla 2013, 16.00 hod.

Štipendijná ponuka NATO stáží pre študentov a absolventov
Uzávierka: 1. marec (Belgicko) a 30. apríl (USA a Portugalsko)

Ponuka štúdia pre šikovných VŠ študentov v rôznych zaujímavých oblastiach
Uzávierka: 20. apríla 2013

Profesionálne pracovné a výskumné stáže do USA pre študentov, absolventov a vyskumníkov
Uzávierka žiadostí: 15. apríl 2013

Stáže na Slovensku - ponuka pre slovenských študentov študujúcich v zahraničí
Uzávierka: 20. 3. (Google) a 31. 3. (pre ostatné ponuky)

INDIA - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institute of Hindi v Agre
POZOR ZMENA! Uzávierka bude 2. apríla 2013.

POĽSKO - Vyšehradská letná škola v Krakove
Uzávierka: 31. marec 2013

GRÉCKO - výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 27. marec 2013

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchelovej na 4 - mesačný výskumný pobyt
Uzávierka: 30. marec 2013

Akcia Rakúsko - Slovensko: výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 15. marec 2013

LITVA - výzva na predkladanie žiadostí
Uzávierka: 11. marec 2013

Otvorená výzva na výber expertov do poradných skupín programu Horizont 2020
Uzávierka: 6. marec 2013 o 17:00

JAPONSKO - štipendium pre študentov japanológie MONBUKAGAKUSHO
Uzávierka 4. marca 2013

Dizajnérsky festival v Miláne
Príležitosť pre doktorandov a učiteľov prezentovať vlastnú tvorbu videom

Výzva na predkladanie žiadostí s dátumom uzávierky 31.10.2012 - zoznam štipendistov

The British International School v Bratislave ponúka 2 - ročné maturitné štipendijné štúdium pre 16 - ročných na IB (International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP)
Uzávierka: 20. február 2013

FÍNSKO - štipendium fínskej vlády na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt pre doktorandov
Predĺžená uzávierka: 8. február 2013

Výmenný program do USA pre aktívnych mladých ľudí vo veku od 16 do 18 rokov a dospelých aktívne pracujúcich s mládežou.
Uzávierka: 28. január 2013

Magisterské štúdium na Diplomatickej škole v Madride
Uzávierka: 31. január 2013

SLOVINSKO - zmena uzávierky pre štipendijné pobyty na 19. február 2013!

MAĎARSKO - zmena uzávierky na 28. február 2013!

Podávanie prihlášok na postgraduálne štipendijné štúdium na CEU - ukončené americkým diplomom - otvorené
Podávanie online prihlášok do 24. januára 2013

Príjemné Vianočné sviatky a šťastný nový rok!

Grantový program “Vysokoškoláci a technika” pre talentovaných a motivovaných študentov vysokých škôl predovšetkým technického zamerania z Trenčianskeho, Žilinského, Prešovského, Košického, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja
Uzávierka: 30. november 2012

NEMECKO - štipendiá BAYHOST na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách
uzávierka 1. 12. 2012

Japan Foundation: Program intelektuálnej výmeny pre rok 2013 – 2014
výskumné štipendiá do Japonska, uzávierka: 3. december 2012

SAIA Banská Bystrica, Žilina a Nitra budú 29. - 30. 11. 2012 pre verejnosť zatvorené
Ďakujeme za pochopenie.

MEXIKO zmenené podmienky pre štipendijné pobyty pre odborníkov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov
Zmenené podmienky pre štipendijné pobyty do Mexika pre odborníkov, profesorov, výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a umelcov, uzávierka žiadostí priebežne od 6. apríla do 15. septembra 2016 pre pobyty začínajúce najskôr v júni 2016 a najneskôr v novembri 2016.

Štipendium Indonézskej vlády DARMASISWA - zmena uzávierky
Uzávierka: 20. novembra 2012

Národný štipendijný program pre domácich a zahraničných uchádzačov na pobyty v letnom semestri 2012/2013
SAIA, n. o. v Bratislave prijíma ziadosti 31. októbra 2012 do 16.00 hod.

Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte
Uzávierka: 25. október 2012

AUSTRÁLIA - štipendiá Go8 na výskumný pobyt pre mladých postdoktorandov
Výzva na podávanie žiadostí otvorená do 19. októbra 2012

Program štipendií T-Systems Slovakia na podporu študentov informačných technológií z Prešovského a Košického kraja
Deadline: 5. október 2012

Národné skúšky OSN pre mladých profesionálov - potenciálnych zamestnancov OSN
Uzávierka prihlášok: 12. septembra 2012

5-mesačné platené stáže v Rade EU pre minimálne bakalárov
Podávanie žiadostí do 31. augusta 2012

SAIA na festivale Pohoda v Trenčíne
Na festivale Pohoda v Trenčíne sa predstaví SAIA v rámci iniciatívy Európskej únie s názvom Mládež v pohybe, ktorej cieľom je zvýšiť vzdelanosť mladých ľudí a ich možnosti uplatnenia na trhu práce.

Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí na štipendium na prednáškový pobyt do Chorvátska
Uzávierka 30. apríla 2012

Štipendium na štúdium v zahraničí ponúka Nadácia PROVIDA
Uzávierka: 30. júna 2012

TALIANSKO - Výzva na štipendiá na akad. rok 2012/2013 zverejnená
Uzávierka: 11. júna 2012

MACEDÓNSKO - štipendium na vysokoškolské štúdium na Univerzite informačných vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ohride
Uzávierka 1. júna 2012

ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty pre akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov
Uzávierka 31.5.2012

Magisterské štúdium MIREES (Master of Arts in Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe) na Fakulte politických vied Univerzity v Bologni
Uzávierka: 21. máj 2012

Program pre akademikov, spisovateľov, umelcov, vedcov, žurnalistov, výskumníkov, atď. na pobyty za účelom diskusií, individuálnej práce a vytvárania kontaktov
Uzávierka podávania prihlášok je 1. mája 2012. Webinar bude 25. apríla 2012 od 9.00 do 10.00

Výzva na podávanie žiadostí na Národný štipendijný program (prijatia a vyslania) otvorená
Uzávierka a prijímanie žiadostí 30. apríla (pondelok) 2012 v SAIA, n. o. v Bratislave od 9.00 do 16.00 hod.

Thinking Canada - EU (3. ročník) - Canada Study Tour
Uzávierka prihlášok na mesačnú študijnú cestu pre študentov je 30. apríl 2012

ŠTIPENDIÁ a granty 2012/2013
Vyberáme z obsahu: Ako sa uchádzať o štipendiá... Štipendiá a programy finančnej podpory... Uznávanie časti štúdia a dokladov o vzdelaní... Štandardizované a vedomostné testy a jazykové skúšky...

Výskumné pobyty v Terste pre post-doktorandov v oblasti fyziky, matematiky, genetiky, biotechnológií, neurovedy, nanovedy a bioinformatiky
Uzávierka: 30. 4. 2012

Ponuka štipendií do Luxemburska pozastavená

Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond SCIEX-NMSch
Tretia výzva na predkladanie žiadostí otvorená. Uzávierka žiadostí: 1. apríl 2012

Profesionálne stáže pre študentov, čerstvých absolventov vysokých škôl a vedcov do USA
Uzávierka: 15. apríl 2013

Letný tréningový program o výučbe holokaustu pre učiteľov stredných a druhého stupňa základných škôl v USA (júl/ august 2012)
Uzávierka žiadostí: 31. marec 2012

POĽSKO - štipendium na výskumný pobyt pre doktorandov
Predĺžená uzávierka do 28. marca 2012!

BULHARSKO - Štipendium na 5 - 10 mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia pre akademický rok 2012/2013
predĺžená uzávierka na podávanie žiadostí do Bulharska do 23. marca 2012!

BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt počas vysokoškolského štúdia
predĺžená uzávierka pre študijný/výskumný pobyt do 23. marca 2012!

KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - štipendium kórejskej vlády
uzávierka žiadostí 15. marca 2012

Štipendijná ponuka do Grécka pozastavená

Štipendium pre vynikajúceho stredoškoláka na akreditovanú Britskú medzinárodnú školu do Thajska
Uzávierka prihlášok: 13. apríl 2012

Letný transatlantický seminár Benjamina Franklina v USA pre 16 - 18 ročných študentov
Uzávierka: 9. marca 2012

POĽSKO - štipendijné výskumné pobyty Krzysztofa Skubiszewski pre končiacich doktorandov v oblasti demokracie a práva
Uzávierka: 10. apríl

Štipendijná ponuka letných vedeckých a tréningových kurzov v oblasti humanitných a spoločenských vied na Stredoeurópskej univerzite (CEU) v Budapešti
Uzávierka online prihlášok: 15 február 2012 (alebo podľa kurzov)

Prostredníctvom víťaznej eseje získajte štipendium na štúdium ľudských práv na Americkej univerzite
Uzávierka: 1.2.2012

Podávanie prihlášok o štipendium na magisterské a doktorandské štúdium na Stredoeurópsku univerzitu - CEU (americký diplom) pre 2012/2013 končí 25. januára 2012

Štipendijný výskumný pobyt pre doktorandov a postdoktorandov do Centra pre európske štúdie Australian National University
Uzávierka: 1. februára 2012

Štipendijná ponuka pre doktorandov a postdoktorandov na výskumný pobyt do Centra pre európske štúdie Australian National University
Uzávierka: 1. február 2012

Súťaž o európsku cenu Karola Veľkého pre mládež 2012
Uzávierka: 23. január 2012

IB (International Bacallaureate) štipendium v spolupráci "Želaj si spolu s mestom" pre študenta 2. ročníka strednej školy nielen z Bratislavy
Uzávierka prihlášok: 21. február 2012

Program pre mladých lídrov zo strednej Európy počas leta 2012 vrátane cesty do USA
Uzávierka prihlášok: 13. január 2012

USA - štipendium na letnú školu v USA pre študentov
Uzávierka: 13. januára 2012

3 - 6 mesačná stáž v oblasti verejných financií v UNDP Bratislava
Uzávierka prihlášok: 6. januára 2012

Európsky inštitút v Nice – štipendiá na ročné magisterské štúdium v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych štúdií
Uzávierka: 30. júna 2012

Sviatky v SAIA - pre verejnosť otvoríme opäť 3.1.2012
Od 23.12.2011-2.1.2012 bude SAIA pre verejnosť zatvorená. Kolektív SAIA praje všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov a tešíme sa na stretnutie v novom roku 2012!

Štipendijná ponuka do Malajzie na denné štúdium kreatívnych technológií

SAIA v Bratislave dňa 13. 12. 2011 zatvorená
Z dôvodu organizácie Dňa akademickej mobility a internacionalizácie II. bude pracovisko SAIA v Bratislave zatvorené.

Štipendium pre doktorandov a výskumníkov na Taiwan
uzávierka 30. septembra 2011

Štúdium v Kanade
Kanadská mozaika 17/11

Informácia k štipendiu M. R. Štefánika - štipendijný program na získanie absolventov najlepších svetových univerzít pre prácu vo verejnej správe

Štipendium M. R. Štefánika obnovené
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí s termínom uzávierky 1. 8. 2011. Štipendium sa poskytuje max. 5 štipendistom na pokrytie výdavkov súvisiacich so štúdiom 2. alebo 3. stupňa na najlepších univerzitách vo svete (školné, životné a cestovné náklady a pod.). Vybraní štipendisti sa zaviažu, že odpracujú po ukončení štúdia 3 roky na Úrade vlády SR. Bližšie informácie na stránke ministerstva (kliknite na názov článku).

XIII. Medzinárodná letná škola "Predsedníctvo EÚ. Energetická bezpečnosť ako výzva pre európsku ekonomiku"
Uzávierka: 15. júla 2011

Deň otvorených dverí na Stredoeurópskej univerzite - pozvánka
Budapešť, 5.11.2010

Štipendijné pobyty v Mexiku (predĺženie uzávierky)
Mexická vláda ponúka v zmysle Štipendijného programu 2011 štipendiá na prednáškový, výskumný, umelecký alebo odborný pobyt v Mexiku. Uzávierka na podávanie žiadostí bola zmenená na 15. novembra 2011.

PONUKA PRE MLADÝCH OPERNÝCH SPEVÁKOV DO RUMUNSKA
Uzávierka: 29. apríla 2011

VAŠIMI 2 % MÔŽETE PODPORIŤ AJ SAIA, N. O. - dnes posledný deň
Vďaka Vašim 2 % budeme môcť naďalej skvalitňovať naše informačné a poradenské služby umožňujúce tisíckam študentov vysokých škôl, doktorandom, učiteľom vysokých škôl a výskumníkom získať štipendiá a skúsenosti zo štúdia a pobytu v zahraničí.

Výzva na predkladanie žiadostí NŠP – jar 2011
uzávierka: 15. 5. 2011

Študenti, chcete sa zoznámiť s Kanadou?
Uzávierka prihlášok 18. mája 2011

Pozvánka na fórum „Business Meets Research“ v Luxembursku
4. ročník fóra sa bude konať 26. mája 2011

Thesaurus Poloniae - štipendijný program pre vedeckých a akademických pracovníkov a doktorandov v Poľsku
Uzávierka: 31. januára 2013

IT TALENT - štipendijná ponuka pre znevýhodnených študentov východného Slovenska
uzávierka 7. októbra 2011

Medzinárodný kurz talianskeho jazyka a kultúry
Uzávierka: 30. marec 2012 a 2. apríl 2012

Hodiny pre verejnosť počas veľkonočných sviatkov
Vzhľadom na veľkonočné sviatky bude SAIA, n.o. v Bratislave dňa 5.4.2012 otvorená pre verejnosť do 16.00. Ďakujeme Vám za porozumenie a prajeme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

Ročná správa Národného štipendijného programu 2011

Potrebujete krídla? - štipendium Spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára
Uzávierka: 15. jún 2013

Newsletter EURAXESS Slovensko 02/2013
Prečítajte si aktuálne informácie siete EURAXESS Slovensko

POĽSKO - predĺženie uzávierky!
7. apríla 2014

UNESCO - výzva na predkladanie nominácií na cenu roka 2014 pre mladé výskumníčky
Uzávierka nominácií: 14. máj 2013

Štipendiá na prednáškové a výskumné pobyty do ČR
Uzávierka 29.5.2014

Prihlasovanie na program CEEPUS otvorené
Uzávierka: 15. jún 2014

UNESCO - ISEDC - štipendijný pobyt v Ruskej federácii
Uzávierka na podávanie žiadostí: 15. máj 2015

USA - GLC -TeachDemocracy2 - 42-dňový pobyt pre odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji občianskej spoločnosti
Uzávierka podávania žiadostí: 1. december 2016

USA - štipendiá na výskumný pobyt v spoločnosti Symantec
uzávierka podávania žiadostí: 2. decembra 2016 do 17:00 (Pacifický štandardný čas)

SAIA, n. o., prijme administrátora/ku štipendií a grantov
nástup: január 2016, jazyky (úroveň C1): angličtina, a zároveň španielčina alebo ruština

RAKÚSKO - štipendiá na Európske fórum Alpbach
Uzávierka: 31. marec 2016

Slovak Professionals Abroad Program - nadácia LEAF ponúka študentom a absolventom zahraničných vysokých škôl pracovné príležitosti na Slovensku
Uzávierka žiadostí: 8. január 2016

Slovak Professionals Abroad Program - nadácia LEAF ponúka študentom a absolventom zahraničných vysokých škôl pracovné príležitosti na Slovensku
Uzávierka žiadostí: 7. január 2018

TALIANSKO - uzávierka na podávanie žiadostí o štipendijné pobyty
Uzávierka: 10. máj 2017

CEU - Stredoeurópska univerzita v Budapešti
Uzávierka: 1. február 2018; štipendiá na (celé) postgraduálne štúdium na prestížnej univerzite

KÓREA - celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium na Korean Advanced Institute of Science and technology (KAIST) - Embassy Recommendation Program
Uzávierka podávania prihlášok: 22. marec 2018

UKRAJINA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty
Uzávierka: 5. apríl 2018

Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov 2017
Publikácia prináša informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia na Slovensku a v zahraničí, o možnostiach financovania štúdia a o štandardizovaných vedomostných a jazykových testoch a skúškach.

IZRAEL - predĺženie termínu uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendijné pobyty!
7. januára 2019

Doktorandské štúdium na Janovskej univerzite s možnosťou získať štipendium
Uzávierka: 12. jún 2019

Predĺženie uzávierky podávania žiadostí o štipendiá Talianskej vlády
Uzávierka: 12. jún 2019

Green Talent Award 2019 - Cena pre mladých výskumníkov v oblasti udržateľných riešení pre našu spoločnosť
Uzávierka: 22. máj 2019

Čiastočné štipendium na štúdium na Politecnico di Milano
Uzávierka: 24. jún 2019

Letná škola Boğaziçi University v Turecku
Uzávierka podávania prihlášok: 20. jún 2019

Informačný deň SAIA: Štipendiá do rôznych krajín sveta
21.11.2018 (streda) od 10:00 - 12:00 vo vestibule VŠA Prešovskej univerzity v Prešove, ul. 17. novembra 1.

Ochutnaj svet! Seminár o štipendijných možnostiach v zahraničí! SAIA, n. o. a Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 14. november 2017 (utorok) o 13.30 hod, Miesto: miestnosť: kinosála FTF (Divadlo KLAP), Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Svoradova 2, 811 01 Bratislava