SAIA, n.o.

22. Letná akadémia ASEF v Chorvátsku a Slovinsku

Nadácia Asia-Europe Foundation (ASEF) organizuje už v poradí 22. Letnú akadémiu The 22th ASEF Summer University (ASEFSU22). 

Študenti a mladí profesionáli (18 – 30 rokov) so záujmom o udržateľný cestovný ruch a ekologické hospodárstvo majú v rámci 22. letnej akadémie možnosť absolvovať jedinečnú 2-týždňovú cestu po Chorvátsku a SlovinskuVďaka prírodným krásam a historickým pamiatkam patria obe krajiny medzi mimoriadne obľúbené turistické destinácie, avšak „overtourism“ ohrozuje udržateľnosť ich životného prostredia a kvalitu života občanov.

Účastníci ASEFSU22 získajú nové poznatky o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu a ekologických ekonomikách, na ktoré sa pozrú cez 3 dimenzie: ekonomickú (udržateľná doprava, zamestnanosť mládeže, udržateľná spotreba a výroba), sociálnu (zahrnutie kultúrneho dedičstva, interakcia s miestnymi obyvateľmi) a environmentálnu (vodné a odpadové hospodárstvo, obnoviteľné energie a technológie). Organizátori poskytnú ubytovanie, stravu a príspevok na dopravu.

Uzávierka podávania prihlášok: 3. júl 2018

Poskytnutá podpora: ubytovanie, strava a príspevok na dopravu 

Hlavné požiadavky: záujem o tému udržateľnosti životného prostredia a znalosť anglického jazyka

Viac informácií ako aj prihlasovací on-line formulár sú dostupné na stránke ASEF:

http://www.asef.org/projects/themes/education/4467-22nd-asef-summer-university-asefsu22

Záznam z 20. Letnej akadémie, s účastníkom zo Slovenska: https://www.youtube.com/watch?v=oAR7fDC8-Xw

 

Posledná aktualizácia: 02.07.2018