SAIA, n.o.

BELGICKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na letný kurz francúzštiny v oblasti medzinárodných vzťahov

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendium na letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov do Belgicka ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 30. 3. 2017 (štvrtok). 

 

Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete na webovej stránke SAIA, n. o.: 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90

 

V prípade otázok kontaktujte môžete kontaktovat Mgr. Zuzanu Hvaťovú (zuzana.hvatova@saia.sk, tel. 02/5930 4736).

Posledná aktualizácia: 14.03.2017