SAIA, n.o.

UKRAJINA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty na Ukrajine ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 31. 3. 2017 (piatok) do 12.00 h.

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí bol predĺžený na všetky typy štipendijných pobytov:

 - 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201

- 1- až 10-mesačný výskumný pobyt: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204

- seminár ukrajinského jazyka: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205

 

V prípade otázok kontaktujte môžete kontaktovat Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).

Posledná aktualizácia: 24.03.2017