SAIA, n.o.

BULHARSKO - predĺženie uzávierky

Temín uzávierok pre podávanie žiadostí o štipendiá na letný jazykový kurz v Bulharsku na základe bilaterálnych dohôd bol predĺžený do 27. marca 2015. 


Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete na:

www.granty.saia.sk

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Nikolu Bajánovú (nikola.bajanova@saia.sk, tel.: 02/59 30 47 35)

Posledná aktualizácia: 23.03.2015