SAIA, n.o.

BULHARSKO_predĺženie uzávierky

Vážení záujemcovia o štipendijný pobyt do Bulharska!

Uzávierka pre semestrálny 5 až 10-mesačný študijný pobyt bola predĺžená do konca marca. V prípade, že ste si chceli podať žiadosť na tento typ pobytu a nestihli ste to, máte opäť možnosť do 31. marca 2014 do 16. hod. Bližšie informácie nájdete na:

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151

Posledná aktualizácia: 24.03.2014