SAIA, n.o.

ČESKO - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty do Česka ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 28. 2. 2017 (utorok). 

Termín uzávierky na podávanie žiadostí bol predĺžený na štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia a na štipendijný pobyt pre doktorandov.

 

Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete na webovej stránke SAIA, n. o.: 

- štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdiahttps://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55

- štipendijný pobyt pre doktorandov: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467

 

V prípade otázok kontaktujte môžete kontaktovat Mgr. Zuzanu Hvaťovú (zuzana.hvatova@saia.sk, tel. 02/5930 4736).

Posledná aktualizácia: 20.02.2017