SAIA, n.o.

ČESKO - štipendium na prednáškové a výskumné pobyty

Štipendium je určené pre akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov za účelom uskutočňovania prednáškových a výskumných pobytov na verejných vysokých školách, alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách pôsobiacich v Českej republike.

Podrobné informácie o podkladových materiáloch a podávaní prihlášky nájdete na: http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380

V prípade otázok sa môžete obrátiť na Martu Králikovú (marta.kralikova@saia.sk, 02/59 30 47 01)

Posledná aktualizácia: 02.11.2013