SAIA, n.o.

CEU - Stredoeurópska univerzita v Budapešti

CEU (Central European University) v Budapešti poskytuje štipendiá na svoje študijné programy a udeľuje aj ďalšie granty zamerané na podporu akademickej spolupráce a rozvoja výučby v rámci regiónu strednej a východnej Európy a krajín bývalého Sovietskeho zväzu a Ázie.
 
Študijné programy a akademické tituly:

 • Ekonómia (MA, PhD)
 • Enviromentálne vedy a politika (prístup) (MS, PhD)
 • Rodové štúdiá (MA, PhD)
 • História (MA, PhD)
 • Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá (MA, PhD)
 • Právne vedy (LLM, MA, SJD)
 • Aplikovaná matematika (MA, PhD)
 • Stredoveké štúdiá (MA, PhD)
 • Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD)
 • Filozofia (PhD)
 • Politické vedy (MA, PhD)
 • Sociológia a sociálna antropológia (MA, PhD)
 • Verejná politika (MA)
 • Kognitívne vedy (PhD)

 

Uzávierka žiadostí o štipendium: 1. február 2018

Žiadosti sa podávajú online cez https://www.ceu.edu/admissions/apply

Podané žiadosti musia byť kompletné (vrátane výsledkov jazykových testov TOEFL, IELTS, GRE atď).

Ku všeobecným podkladovým materiálom je potrebné doložiť ďalšie doklady požadované pre prijatie na konkrétny študijný program (napr. esej, výskumný zámer a pod.)

Bližšie informácie nájdete TU

 

Posledná aktualizácia: 22.12.2017