SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO, SEVERNÉ MACEDÓNSKO, SLOVINSKO, SRBSKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na vybrané štipendijné pobyty v Chorvátsku, Severnom Macedónsku, Slovinsku a Srbsku, ponúkaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd bol predĺžený do 20. 2. 2019 do 12.00h.

 

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí sa týka štipendií:

Chorvátsko

  • štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej dohody

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378

  • štipendium pre doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70

  • štipendium pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe bilaterálnej dohody

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63

 

Severné Macedónsko

  •  štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohody:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333

 

Slovinsko

  • štipendium na základe bilaterálnej dohody vlád pre študentov a doktorandov na študijný alebo výskumný pobyt

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77

 

Srbsko

  •  štipendium na prednáškový pobyt vysokoškolských učiteľov:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678

  • štipendium na letné semináre srbského jazyka a kultúry:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81

  • študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79

 

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Júliu Neiplovú (julia.neiplova@saia.sk, tel. 02/5930 4736).

Posledná aktualizácia: 07.02.2020