SAIA, n.o.

CHORVÁTSKO - Predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium pre študentov na semestrálny štúdijný pobyt

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendiá pre študentov na semestrálny študijný pobyt na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky bol predĺžený do 23. februára 2017. 

 

Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete na: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63.

 

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Zuzanu Hvaťovú (zuzana.hvatova@saia.sk, tel. 02/5930 4736).

Posledná aktualizácia: 20.02.2017