SAIA, n.o.

ČÍNA - odborná letná škola

Summer Law Institute in China usporadúva pre študentov vysokých škôl a absolventov už 12. ročník odbornej letnej školy zameranej na multidisciplinárnu oblasť udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, energetiky, klimatológie resp. na viac špecifickú oblasť práva duševného vlastníctva a súťažného práva vo svete globalizácie. Samotný program je unikátnym spojením klasickej výučby v rámci dvoch paralelných študijných plánov, workshopov, pracovných ponúk a kariérneho poradenstva. Účastník musí uhradiť poplatok 5 000 EUR ( niektorým úspešným účastníkom môže byť preplatená časť poplatku na konci letnej školy).

 

Uzávierka na podávanie žiadostí: 30. apríl 2017

Bližšie informácie: http://summerlawinstitute.com/.

Posledná aktualizácia: 12.04.2017