SAIA, n.o.

ČÍNA - predĺženie uzávierky na podávanie žiadostí o štipendium!

Temín uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendiá na všetky druhy pobytov do Číny na základe bilaterálnych dohôd bol predĺžený do 15. februára 2016.


Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete na:

www.granty.saia.sk

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Danielu Kirdovú (daniela.kirdova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).

Posledná aktualizácia: 08.02.2016