SAIA, n.o.

Čína - štipendiá pre mladých vedcov a výskumných pracovníkov

Talented Young Scientist Program (TYSP) je medzinárodný mobilitný program financovaný čínskou vládou, ktorý podporuje budúcich špičkových vedcov z rôznych krajín. Dĺžka pobytu je 6 alebo 12 mesiacov.

Podmienkou je plný úväzok na inštitúcii v oblasti vedy v domovskej krajine, viac ako päťročné skúsenosti vo výskume, vek do 45 rokov, plynulá znalosť anglického alebo čínskeho jazyka.

Uzávierka na podávanie žiadostí: 31. marec 2018

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke štipendijného programu: www.tysp.cstec.org.cn/en.

Kontakt:

TYSP Office, China Science and Technology Exchange Center

E-mail: tysp@cstec.org.cn

Tel: +86-10-68574085, +86-10-68515510

Adresa: 54 Sanlihe Road, Beijing 100045, China

Posledná aktualizácia: 06.03.2018