SAIA, n.o.

CYPRUS - ponuka štipendií na University of Cyprus

University of Cyprus ponúka pre slovenských študentov jedno štipendium pokrývajúce 100% nákladov na štúdium a dve štipendiá pokrývajúce 50% nákladov na štúdium. Školné je momentálne vo výške 10 250 EUR.

Štipendium sa týka magisterského štúdia na Fakulte hospodárstva a manažmentu (predpokladaný titul - Master of Business Administration MBA).

Uzávierka podávania žiadostí: 31. máj 2016

Bližšie informácie nájdete tu a na webstránke univerzity www.mba.ucy.ac.cy. S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť na adresu mba@ucy.ac.cy.

Posledná aktualizácia: 03.05.2016