SAIA, n.o.

Doktorandské štúdium na Janovskej univerzite s možnosťou získať štipendium

JANOVSKÁ UNIVERZITA (UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA, Area didattica e internazionalizzazione, Settore dottorato di ricerca) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí o prijatie na 3-ročné doktorandské štúdium (vrátane možnosti získať štipendium o výške 15 343,28 EUR), ktoré bude trvať od 1. novembra 2019 do 31. októbra 2022.

Uzávierka na podávanie žiadostí: 12. jún 2019 na webovej stránke https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/dottorato

Informácie v talianskom jazyku: https://unige.it/usg/it/dottorati-di-ricerca

Informácie v anglickom jazyku: https://unige.it/en/students/phd-programmes

Kompletné informácie o výzve sú uverejnené na stránke: https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/Notice_35-cycle-phd.pdf, kde je uvedený aj  zoznam požadovaných dokumentov, ktoré je potrebné predložiť v rámci žiadosti o štipendium (v Článku 3).

Uchádzač musí byť absolvent VŠ alebo študent v poslednom ročníku 2. stupňa VŠ, ktorý ukončí štúdium pred 31. 10. 2019.

Zoznam doktorandských kurzov:

v taliančine: https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/allegato-A-35-ciclo-dottorato.pdf

v angličtine https://unige.it/sites/contenuti.unige.it/files/documents/Annex_A_35-cycle-phd.pdf

Posledná aktualizácia: 23.05.2019