SAIA, n.o.

EGYPT - ZMENA uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Egypte ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol zmenený na 6. 2. 2020. 

Posunutie termínu sa týka nasledovných typov štipendijných pobytov: 

  • 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt, 
  • 3- až 5-mesačný študijný pobyt, 
  • 3- až 5-mesačný výskumný pobyt,
  • kurz arabského jazyka. 
Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: 

- 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108

 

- 3- až 5-mesačný študijný pobyt:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101

 

- 3- až 5-mesačný výskumný pobyt:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103

 

- kurz arabského jazyka

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).

Posledná aktualizácia: 25.10.2019