SAIA, n.o.

Európske univerzity pomáhajú utečencom

Univerzity a vysoké školy v Európe sa aktívne zapájajú do podpory utečencov. Rôzne iniciatívy vznikajú na úrovni jednotlivých vysokých škôl a ich súčastí, aktívnu podporu zapojeniu univerzít však oficiálne deklarovalo aj viacero národných rektorských konferencií. V nasledujúcom texte ponúkame prehľad vybraných iniciatív na vysokých školách na Slovensku, v regióne strednej Európy aj naprieč celou Európskou úniou.

Na Slovensku:

V regióne strednej Európy a naprieč celou Európskou úniou:

  • Masarykova Univerzita v Brne predstavila štipendijný program, prostredníctvom ktorého podporuje študentov, ktorí ako dobrovoľníci pomáhajú utečencom.  Informácie o podmienkach Štipendijného programu na podporu humanitárnych aktivít nájdete tu>>.

  • Rakúska rektorská konferencia (UNIKO) predstavila iniciatívu MORE, v rámci ktorej devätnásť rakúskych univerzít ponúka utečencom možnosť zúčastniť sa bezplatných kurzov (jazykové kurzy, akademické a odborné kurzy).

  • Vytváranie možnosti štúdia a iných foriem podpory pre utečencov je aj súčasťou agendy Nemeckej rektorskej konferencie (HRK). V prieskume, ktorý Nemecká rektorská konferencia realizovala medzi nemeckými univerzitami, informovalo viac ako 60 univerzít o rôznych aktivitách, ktoré organizujú pre utečencov.

  • Stanovisko európskych univerzít - členov Európskej asociácie univerzít k utečeneckej kríze nájdete tu>>.

Viac informácii o reakcii európskej akademickej obce na situáciu utečencov nájdete aj v článkoch na portáloch Times Higher Education a University World News.

 

Posledná aktualizácia: 02.11.2015