SAIA, n.o.

Európsky inštitút v Nice – štipendiá na ročné magisterské štúdium v oblasti medzinárodných vzťahov a európskych štúdií

MAEIS (Master in Advanced European and International Studies) je ročný magisterský program na Európskom inštitúte v Nice zameraný na štúdium medzinárodných vzťahov, európskej integrácie, ekonómie, globalizácie a federalizmu.

Zahŕňa dva typy štúdia– trojjazyčný program zahŕňajúci trimestre v Nice, v Berlíne a v Ríme a anglofónny program zahŕňajúci trimestre v Istanbule, v Nice a v Berlíne.

Európsky inštitút ponúka čiastočné štipendiá pokrývajúce školné a životné náklady študentom prijatým na program MAEIS po zvážení ich študijných výsledkov a finančnej situácie. Každý štipendista musí z vlastných prostriedkov uhradiť časť školného (2000 €).

Uzávierka: 30. júna 2012

Viac informácii nájdete na stránke: http://www.ie-ei.eu/dheei/index.htm

Posledná aktualizácia: 19.06.2012