SAIA, n.o.

FRANCÚZSKO, TALIANSKO - 20 štipendií na štúdium oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zelenej chémie, nanovedy...

Študijný program Erasmus Mundus Master SERP+, ktorého koordinátorom je Université Paris-Saclay (Francúzsko) a jedným z partnerov Università di Genova (Taliansko), ponúka 20 štipendií Erasmus Mundus pre študentov z krajín EÚ i z tretích krajín 

Výučba prebieha v anglickom jazyku a je zameraná na oblasti obnoviteľných zdrojov energie, zelenej chémie, nanovedy, nanomedicíny, inovatívnych materiálov, aplikácie radiácie. Súčasťou programu je aj letná škola a šesťmesačná stáž.

Detailné informácie: www.master-serp.eu/apply/scholarships.php

Prihlášky na obdobie 2021/23 môžu prostredníctvom stránky www.master-serp.eu predkladať:

  • do 15. februára 2021 uchádzači o štipendiá Erasmus Mundus
  • do 15. júna 2021 samoplatci

Letáčik k programu: http://www.master-serp.eu/downloads/flyer.pdf

Posledná aktualizácia: 12.02.2021