SAIA, n.o.

Francúzsko - ponuka na účasť doktorandov na konferencii Euredocs 2018

Sieť európskych doktorandov, venujúcich sa témam europeizácie vysokoškolského vzdelávania a výskumu Euredocs ponúka možnosť účasti slovenských doktorandov na konferencii Euredocs 2018, ktorá sa uskutoční v dňoch 24. -26. mája 2018 v meste Lyon vo Francúzsku. 

Téma konferencie je "Boundaries, Identities and Hybridity in Higher Education".

V prípade záujmu o prezentáciu príspevku je potrebné zaslať hodnotiacej komisii text príspevku v anglickom jazyku v rozsahu 2 strán formátu A4.

Príspevky je potrebné poslať na adresu: resup@ens-lyon.fr

 

Uzávierka pre podávanie príspevkov na konferenciu: 20. február 2018

 

Témy jednotlivých príspevkov sú:

1. Opätovné vymedzenie hraníc vo výrobe, šírení a prenose poznatkov

2. Inštitucionálne identity, systémy riadenia a organizačné formy: presun hraníc?

3. Hybridné arény a hranice v politike vyššieho vzdelávania

 

Účasť na konferencii je možná aj bez prezentácie príspevku, v takom prípade si doktorand hradí všetky súvisiace výdavky.

 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke: 

http://www.pecob.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/5181 

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2018