SAIA, n.o.

Francúzsko - ponuka vzdelávania v rámci Cyklu pokročilých európskych štúdií

Národná škola administratívy v Paríži, École Nationale d'Administration (ENA) pripravila v rámci Cyklu pokročilých európskych štúdií (Cycle des hautes études européennes, CHEE) nový vzdelávací program realizovaný v roku 2021. 

Vzdelávací program zameraný na európske otázky je určený pre približne 40 frankofónnych účastníkov, hlavne z členských štátov Európskej únie alebo z jej susedných krajín s minimálne šiestimi rokmi odbornej praxe. Je zameraný na široké publikum, od verejnej správy, verejných alebo súkromných spoločností, médií, odborov, združení, volených úradníkov atď. 

Cieľom programu je priblížiť účastníkom fungovanie a európsky rozhodovací proces, hlavné politiky Únie, ako aj výzvy, ktorým čelia členské štáty, a to prostredníctvom zdieľania skúseností odborníkov na vysokej úrovni.

Program bude prebiehať od apríla do decembra 2021, v rámci 8 modulov v trvaní 2 až 5 dní, ktoré sa uskutočnia v Paríži, Bruseli a Štrasburgu. Okrem toho sa v rôznych európskych metropolách plánujú aj študijné misie v mesiacoch júl a september 2021. Účasť na vzdelávacom programe je zlučiteľná s výkonom odborných povinností na vysokej úrovni.

Termín na predkladanie žiadostí je 30. november 2020. Následne sa v dňoch 25. a 26. januára 2021 budú konať výberové pohovory a konečný výber bude komunikovaný do 5. februára 2021. V prípade záujmu je možné sa registrovať priamo na stránke ENA: https://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-internationaux-adosses-aux-formations-Fonction-Publique/CHEE

Účasť na programe je podmienená dobrou znalosťou francúzskeho jazyka a minimálne pasívnym porozumením anglického jazyka. Kritériom úspešnosti nie sú žiadne špeciálne vedomosti alebo odborné skúsenosti v európskych otázkach.

Viac informácií o výberovom konaní, kalendári na rok 2021 a registračných poplatkoch (v rozmedzí od 6 000,- do 16 000,- EUR v závislosti od profesie účastníkov - náklady na ubytovanie a časť nákladov na dopravu sú zahrnuté v rámci tohto poplatku) nájdete v informačnej brožúre; v anglickom alebo francúzskom jazyku.