SAIA, n.o.

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe

MŠVVaŠ vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe.

V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať tri roky vo verejnej správe.

Oprávnenými žiadateľmi sú štátni príslušníci SR, ktorí sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí, a ich štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu druhého alebo tretieho stupňa dennou formou štúdia.

Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, musia figurovať do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2013 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.

Viac informácií sa dozviete na http://www.minedu.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-grantoveho-programu-pre-posilnenie-analytickych-kapacit-vo-verejnej-sprave/

Posledná aktualizácia: 16.06.2014