SAIA, n.o.

Grantový program Viac umenia

Grantový program Nadácie Tatrabanky Viac umenia podporuje aktívne skupiny zložené z učiteľov, študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a slobodných umelcov, ktorí sa venujú tvorbe s cieľom vytvoriť umelecké dielo. Prostredníctvom renomovaných umelcov a skúsených pedagógov sa s tvorivým procesom zoznamujú aj budúci umelci z radov študentov.

Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3 000 EUR.

Uzávierka na podávanie žiadostí: 30. september 2016.

Bližšie informácie: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/viac-umenia/ a http://www.nadaciatatrabanky.sk/wp-content/uploads/2014/03/Kriteria_VU_2016.pdf


Posledná aktualizácia: 10.06.2016