SAIA, n.o.

Granty Nadácie Slovenského olympijského výboru pre mladých športovcov vo veku od 12 do 18 rokov

Nadácia Slovenského olympijského výboru (SOV) spúšťa nový grantový program "Ukáž sa!", v rámci ktorého rozdelí mladým talentovaným športovcom spolu 30-tisíc eur. Do programu sa môžu zapojiť talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácií alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

Uzávierka podávania žiadostí: 10. jún 2016

Žiadosti sa podávajú v registračnom formulári na stránke www.nadaciasov.sk/ukazsa. Žiadateľ musí zaslať aj krátke motivačné video, v rámci ktorého zdôvodní, prečo sa uchádza o príspevok z nadácie a na aký účel chce príspevok využiť. V žiadosti je potrebné uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.

Bližšie informácie TU

Posledná aktualizácia: 13.04.2016