SAIA, n.o.

Podpora talentovaných študentov vážnej hudby - DELOITTE TALENT AWARDS

Spoločnosť DELOITTE venuje finančné prostriedky v celkovej výške 2000 EUR na zahraničné študijné štipendiá - DELOITTE TALENT AWARDS.

O štipendium vo výške od 200 do 1000 EUR sa môžu uchádzať:

  • talentovaní študenti vážnej hudby,
  • talentovaní študenti vážnej hudby pochádzajúci z rodiny, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi alebo v krízovej situácii.

Žiadosť o štipendium sa podáva na: http://deloitte.egrant.sk/

Uzávierka na podávanie prihlášok: 9. 9. 2014 do 24:00 h.

Bližšie informácie štipendiu nájdete na webovej stránke: http://www.veni.sk/academy/?p=381

Zoznam schválených štipendií bude zverejnený na www.deloitte.sk najnesôr 30. 9. 2014.

 

Posledná aktualizácia: 15.08.2014