SAIA, n.o.

GRÉCKO - štipendiá na letný seminár v Napfliu

Olympia Summer Academy (OSA) a European International Studies Association (EISA) poriadajú letný seminár v oblasti politiky a medzinárodných štúdií.

Seminár sa koná v meste Napfio v termíne 11. 7. 2016 - 21. 7. 2016. Na seminár je možné získať štipendium.

Uzávierka na podávanie žiadostí: 30. apríl 2016

Bližšie informácie nájdete na stránke http://olympiasummeracademy.org/?slide=slide-3-2.

Posledná aktualizácia: 20.04.2016