SAIA, n.o.

GRÉCKO - výzva na predkladanie žiadostí

Grécko ponúka na základe medzivládnej bilaterálnej dohody štipendiá na letný kurz gréckeho jazyka a štipendiá na 5- alebo 10- mesačný výskumný pobyt.

Informácie k štipendiám na letný kurz gréckeho jazyka nájdete na http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114.

Informácie k štipendiám na výskumný pobyt nájdete na http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112.

 

Uzávierka: 27. marec 2013

Posledná aktualizácia: 21.02.2013