SAIA, n.o.

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Lingnan University v Hong Kongu ponúka úplné alebo čiastkové štipendiá na celé bakalárske štúdium v oblasti humanitných vied, spoločenských vied a v oblasti ekonomiky.

Uzávierka na podávania prihlášok je: 30. marec 2017

Všetky potrebné informácie k podaniu prihlášky nájdete na webstránke: http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/

Bližšie informácie o štipendijnom programe: http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/leaflet.php

 


Posledná aktualizácia: 18.01.2017