SAIA, n.o.

India - ročný kurz hindského jazyka - štipendium Central Institut of Hindi v Agre

Central Institut of Hindi v Agre ponúka ročný kurz hindského jazyka pre záujemcov o hindský jazyk a indickú kultúru.

Podmienky:

  • 12 rokov ukončenej školskej dochádzky VŠ vzdelanie
  • aktívna znalosť anglického jazyka
  • základy hindského jazyka (jazyková úroveň A2)
  • vek 21 – 35 rokov
  • zdravotná spôsobilosť

Uzávierka podávania prihlášok: 3. marec 2016

Bližšie informácie o kurze nájdete na: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146

Zoznam kurzov a bližšie informácie o nich nájdete na stránke http://itec.mea.gov.in/

Posledná aktualizácia: 25.02.2016