SAIA, n.o.

APVV - SLOVENSKO - TAIWAN 2017

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) otvorila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej republike (Taiwan). Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 86 000€.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 3. júl 2017

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke APVV: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2017.html

Posledná aktualizácia: 22.05.2017