SAIA, n.o.

INDONÉZSKE ŠTIPENDIUM V OBLASTI UMENIA A KULTÚRY (IACS)

Ministerstvo zahraničných vecí Indonézskej republiky ponúka mladej generácií (vek od 21 do 27 rokov) štipendijný program „Indonézske štipendium v oblasti umenia a kultúry (IACS)“. Cieľom programu je lepšie porozumenie medzi účastníkmi z členských krajín prostredníctvom rozmanitého umeleckého a kultúrneho dedičstva Indonézie. Program si dáva za cieľ aj kultiváciu kultúry spolupráce, ktorá vychádza z priameho kontaktu a zdieľania kultúr medzi ľuďmi zapojených do programu, čo vedie k prosperujúcim diplomatickým vzťahom v regióne a na celom svete.

Štipendium bude pokrývať školné, spiatočnú letenku v ekonomickej triede, ubytovanie, miestnu dopravu, základné zdravotné poistenie a vreckové.

Program sa začne 2. mája a bude trvať do 15. augusta 2020.

Uzávierka pre podávanie žiadostí: 14. február 2020 na Indonézskom veľvyslanectve v Bratislave

Viac informácií o programe:

https://kemlu.go.id/portal/en/read/949/view/kenalkan-budaya-indonesia-melalui-indonesian-arts-and-culture-scholarship alebo https://kemlu.go.id/bratislava/lc

Posledná aktualizácia: 21.01.2020