SAIA, n.o.

ISLAND - Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka

Štipendiá sú určené na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na islandskej univerzite. Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou minimálne jeden alebo dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). Znalosť anglického jazyka je potrebná. Bližšie informácie: https://english.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.

Informácie o aktuálnej študijnej ponuke v odbore Islandský ako druhý jazyk ( Study in Icelandic as a second language) na School of Humanities, University of Iceland ako aj prijímacie skúšky nájdete na: https://english.hi.is/node/52390

Pobyt je možné absolvovať od 1. septembra 2020 do 30. apríla 2021.
Štipendium je možné získať najviac trikrát.
Študenti sa musia zároveň hlásiť aj na univerzitu.

Do výberového procesu budú zaradené iba žiadosti, ktoré spĺňajú formálne požiadavky definované islandskou stranou, preto uchádzačom odporúčame, aby si detailne prečítali podmienky a k žiadosti priložili všetky požadované materiály.

Požadované podkladové materiály (v anglickom, islandskom alebo inom škandinávskom jazyku):

  • žiadosť o štipendium (nachádza sa nižšie v časti Prílohy)
  • štruktúrovaný životopis
  • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
  • dve odporúčania
  • jazykový certifikát (islandský a/alebo anglický jazyk)

Výber prebieha na základe posúdenia podkladových materiálov. Výsledky výberového konania budú uchádzačom oznámené v januári.

Žiadosť sa podáva v papierovej forme a posiela sa spolu so všetkými prílohami na adresu:

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Sigurdur Nordal Office
Box 1220
121 Reykjavík
Iceland

 

Uzávierka: 1. december 2019

Ponuku nájdete aj v našej databáze: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=148

Posledná aktualizácia: 04.10.2019