SAIA, n.o.

Izrael - štipendijné pobyty pre doktorandov na Univerzite v Tel Avive

Univerzita v Tel Avive v spolupráci s veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Izraeli a inovačnou spoločnosťou SKILL ponúka pre doktorandov slovenských univerzít a výskumných inštitúcií štipendijný program na 1- až 3-mesačné výskumné pobyty na Tel Aviv Univerzity (TAU) v Tel Avive v Izraeli. Cieľom štipendijného programu je podpora spolupráce medzi vysokoškolskými a výskumnými inštitúciami na Slovensku a v Izraeli. 

Štipendium zahŕňa bezplatné ubytovanie a spiatočnú letenku do Tel Avivu.

Podmienky pre udelenia štipendia:

Uchádzač je povinný v elektronickej forme predložiť nasledujúce podkladové materiály: 

1. motivačný list (vrátane informácie o uchádzačovi a o výskumnom projekte)

2. predstavenie výskumného projektu

3. životopis

4. odporúčanie slovenskej vysokoškolskej alebo výskumnej inštitúcie

5. odporúcčanie z Tel Aviv Univerzity (TAU)

6. odporúčanie od školiteľa 

7. zoznam publikačnej činnosti

Prilášky je potrebné poslať priamo na adresu kancelárie viceprezidenta Tel Aviv Univerzity (TAU): 

vpoffice@tauex.tau.ac.il 

Uzávierka podávanie prihlášok je: 15. apríl 2018

Bližšie informácie o programe: adela.polackova@saia.sk

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 11.01.2018