SAIA, n.o.

JAPONSKO - 9. ročník súťaže INTERNATIONAL MANGA AWARD

Dňa 24. apríla 2015 rozhodol Výkonný výbor INTERNATIONAL MANGA AWARD (predseda: pán Fumio Kishida, minister zahraničných vecí Japonska) o konaní 9. ročníka súťaže. Súťaž INTERNATIONAL MANGA AWARD bola založená v máji 2007 za účelom ocenenia tvorcov manga, ktorí prispievajú k šíreniu kultúry manga v zahraničí a k medzinárodným kultúrnym výmenám prostredníctvom manga.

Najlepšie dielo prihlásené do súťaže bude ocenené Zlatou cenou a tri ďalšie mimoriadne diela Striebornou cenou. Nadácia The Japan Foundation následne pozve výhercov súťaže do Japonska na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, stretnutie s japonskými umelcami, návštevu vydavateľstiev a iných zaujímavých miest.

Uzávierka podávania prihlášok: 12. jún (piatok) 2015

Bližšie informácie o súťaži: www.manga-award.jp, https://www.facebook.com/manga.award

Prihláška, smernice a podrobné informácie (v slovenskom jazyku): http://www.sk.emb-japan.go.jp/manga_award_2015.html

Posledná aktualizácia: 10.06.2015