SAIA, n.o.

Japonsko - MIRAI - Japan's Friendship Ties Programs

Program MIRAI (Mutual understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative) - Japan's Friendship Ties Program - je krátkodobým výmenným programom pre mladých ľudí, študentov VŠ z Európy, Strednej Ázie a Kaukazu, ktorí študujú v odboroch politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch.

Názov programu „MIRAI - 未来“ je možné preložiť ako „budúcnosť“ a jeho cieľom je podporiť vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a vybudovať silné kontakty medzi budúcimi lídrami ako Japonska, tak i mnohých krajín sveta.
   
Záujemcovia zo Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o účasť v skupine 4 prostredníctvom nasledovného webového odkazu: https://form.kintoneapp.com/public/form/show/00f15fb3d189a5c89dcd5ef646c0cd3698428f818beb535ad98573ff1341771c.
 
Po zaslaní elektronickej prihlášky budú následne vybraní uchádzači musieť absolvovať výberové konanie na Veľvyslanectve Japonska v SR (Hlavné námestie 2, Bratislava). 
 
Skupina 4 (Téma: Veda a technika) v termíne 25. máj – 2. jún 2021

Uzávierka podávania prihlášok: 5. marec 2021
 
Prihlášky je nutné podať online prostredníctvom linku:
https://form.kintoneapp.com/public/form/show/00f15fb3d189a5c89dcd5ef646c0cd3698428f818beb535ad98573ff1341771c

     ID: Mirai-Slovakia
     Heslo: fS6B48xn
 
Bližšie informácie o programe MIRAI sú uvedené na nasekdujúcej webovej stránke: https://viewer.kintoneapp.com/public/fe5bd08b068a2077cb41c8ce1adab40186697246c85948f28cc5c7c53e41522b#/
 
 V prípade záujmu o ďalšie informácie je potrebné kontaktovať priamo Veľvyslanectvo Japonska:
 
     Veľvyslanectvo Japonska v SR
     Sekcia kultúry a PR

     Hlavné nám. 2, 813 27 Bratislava 1
     Tel.: 02-5980-0101, 100
     E-mail.: culture@bv.mofa.go.jp  

 

 

 

Posledná aktualizácia: 19.02.2021